Zelenskıy, Kırım Serbest Ekonomi Bölgesi'ni fesheden yasayı imzaladı

Haberler
Anife Bilal
20 Ağustos 2021, 11:06
Anife Bilal
20 Ağustos 2021, 11:06

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy, “Kırım Serbest Bölgesi’nin” feshedilmesini öngören yasayı imzaladı. Böylece işgal altındaki Kırım’da yaşayan Ukrayna vatandaşlarının haklarını ihlal eden yasa, kaldırılıyor.

“Kırım serbest ekonomi bölgesi oluşturulması ve Ukrayna’nın geçici olarak işgal edilen topraklarında ekonomik faaliyetlerin yürütülmesine dair” adlı yasanın yürürlükten kaldırılmasını öngören yasa, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy tarafından, dün imzalandı. Yasa resmi olarak yayımlandıktan 3 ay sonra yürürlüğe girecek. 

İlgili yasa ile Kırım serbest ekonomi bölgesi rejimi feshediliyor ve Rus işgalinin neden olduğu kısıtlamalar dikkate alınarak ekonomik ilişkilerin özellikleri yeniden belirleniyor.

“KIRIM” SERBEST EKONOMİ BÖLGESİ

“Kırım” serbest ekonomi bölgesi, işgal altında bulunan Ukrayna topraklarında (Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol (Akyar) kenti) 12 Ağustos 2014 tarihli 1636-VII sayılı “‘Kırım’ serbest ekonomik bölgesinin oluşturulması ve geçici işgal altında bulunan Ukrayna topraklarında ekonomik faaliyetlerin uygulanmasının özellikleri hakkında” başlıklı yasayla oluşturuldu. 27 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren yasanın 10 yıl yürürlükte kalması öngörülüyordu.

İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI YASANIN İPTAL EDİLMESİNİ TALEP EDİYOR

“Kırım serbest ticaret bölgesi oluşturma ve Ukrayna’nın geçici olarak işgal edilen topraklarında ekonomik faaliyetlerin yürütülmesine dair” adlı yasanın Kırım sakinlerinin ve Kırım idari sınırını geçen kişilerin anayasal hak ve özgürlüklerini ciddi bir şekilde kısıtladığını savunan insan hakları savunucuları uzun süredir ilgili yasanın yürürlükten kaldırılmasını talep ediyor.