Dünya Kırım Tatar Kongresinden Kırım Tatar Sürgünü ve Soykırımının 78'inci yıl dönümü hakkında açıklama

Haberler
Ayyıldız Huri Kaptan
18 Mayıs 2022, 00:03
Ayyıldız Huri Kaptan
18 Mayıs 2022, 00:03

Dünya Kırım Tatar Kongresi (DQTK) 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü ve Soykırımının 78’inci yıl dönümü dolayısıyla açıklama yayımladı. DQTK’nin açıklamasında, “Bugün, 2014 yılında vatanımız Kırım’ın işgali sonrası Kırım Tatarlarına yaptığı zulümle Ukrayna’da yapacaklarının işaret ve ipuçlarını dünyaya veren Rusya, 15. yüzyıldan günümüze uyguladığı zorba, vahşi ve ilkel yöntemlerinden vazgeçmediğini Ukrayna’da işlediği katliamlarla her gün, her saat ve her dakika bütün dünyaya ispatlamakta; insanlığa karşı suçlarına yeni suçlar eklemekte.” ifadeleri yer aldı.

Kırım Tatarlarının Stalin yönetimince Vatan Kırım’dan sürgün edilmesi ve soykırıma uğramasının 78’inci yıl dönümü kaydediliyor. Dünya Kırım Tatar Kongresinin (DQTK) 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü ve Soykırımının 78’inci yıl dönümü dolayısıyla açıklama yayımladı. DQTK’nin açıklamasının tamamı şöyle:

DÜNYA KIRIM TATAR KONGRESİ’NDEN “KIRIM TATAR SÜRGÜNÜNÜ VE SOYKIRIMININ 78.YILDÖNÜMÜ HAKKINDA”

“Tarihin bugüne kadar gördüğü en korkunç katliam ve soykırımların müsebbibi Rusya, bundan tam 78 yıl önce 18 Mayıs 1944 günü işlediği suçlar listesine bir başkasını daha ekledi. 15 asırdan fazladır anavatanlarında yaşayan ve tarihin acı bir cilvesi olarak 1783 yılından itibaren varlık mücadelesi veren Kırım Tatarlarını o karanlık gecede topyekun sürgüne gönderen dönemin Sovyet Rusyası, sürgün ve sürgün yerlerindeki ağır şartlar nedeniyle Kırım Tatar halkının nüfusunun yüzde 46’sını katlederek insanlığa karşı bir başka suç daha işledi.

Rusya’nın emperyalist emellerini gerçekleştirmek için işgal ettiği her yerde işlediği cinayetler, katliamlar ve soykırımlardan biri olan Kırım Tatar Sürgünü ve Soykırımı’nda sürgüne gönderilen 423.000 Kırım Tatarından 193.000’i hayatını kaybetti. Büyük çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan Sürgün Şehitleri, Rus Çarlığının 1783’te Kırım’ı işgali sonrası katlederek, zorla göç ettirerek, sürgüne göndererek hayatlarına son verdiği onbinlerce Kırım Tatarına bu büyük sürgün ve soykırımla kitlesel bir katliam daha ekledi. Ne yazık ki Rusya’nın Kırım Tatar halkını ve işgal ettiği topraklarda yaşayan diğer halkları yok etmeye, varlıklarını sona erdirmeye yönelik suçları 1944’te sona ermedi. Bütün dünya barış, huzur, eşitlik ve adalet ilkelerini esas alarak medenîleşme yolunda tekâmül ederken Rusya’nın emperyalist emelleri, ilkel dürtü ve güdüleri dünyanın aksi yönünde gelişti.

Bugün, 2014 yılında vatanımız Kırım’ın işgali sonrası Kırım Tatarlarına yaptığı zulümle Ukrayna’da yapacaklarının işaret ve ipuçlarını dünyaya veren Rusya, 15.yüzyıldan günümüze uyguladığı zorba, vahşi ve ilkel yöntemlerinden vazgeçmediğini Ukrayna’da işlediği katliamlarla her gün, her saat ve her dakika bütün dünyaya ispatlamakta; insanlığa karşı suçlarına yeni suçlar eklemekte. Bugün dahi her türlü insanî duygudan uzak ordusuyla yağma, talan yapmakta, sivilleri, çocukları katletmekten ar ve haya duymamakta. Ve bugün dahi Ukrayna’da ele geçirdiği topraklardan binlerce insanı sürgüne göndermektedir. Tarihimizin en acı gününü yad ettiğimiz bu günde Kırım Tatarları olarak bizler, başta kardeşimiz olan devletler olmak üzere dünyanın bütün devletlerinden 18 Mayıs 1944 Büyük Sürgün ve Soykırımının, soykırım suçu olarak tanınmasını öncelikle ve ısrarla talep ediyoruz. Kırım Tatarlarına karşı işlenen bu soykırım suçunun failleri ve suçtan doğan zararları gidermenin aksine zararlarının devam etmesine sebebiyet veren bu faillerin ardıllarının ve dahi 2014 işgali sonrası Kırım’da ağır insanlık ve savaş suçları işleyen Rusya Federasyonu yetkililerinin insanlık vicdanı ve yargı mercileri önünde hesap vererek en ağır şekilde cezalandırılmaları da Kırım Tatarları ve bu suçlardan zarar gören diğer halklardaki adalet duygusunun onarılması anlamına gelecektir.

Kırım Tatarları, medenî dünyanın bir üyesi olarak kendi vatanlarında kendi millî bölgesel muhtar devletlerinde huzur, barış, adalet ve eşitlik içinde millî varlıklarını sürdürme
emel ve gayesini millî hedefleri olarak kabul etmiştir. Ukrayna’nın toprak bütünlüğü sağlanarak Kırım’ın millî hedefimiz doğrultusunda bir statüye kavuşması bir diğer hayati temel arzu, talep ve dileğimizdir. Bu, iki buçuk asırdır yok edilmeye çalışılan halkımızın varlığını devam ettirebilmesinin vazgeçilmez esasıdır. Kırım Tatar halkı için adaletin tesis edileceği günlerin yakın olduğuna inancımız tamdır. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun.
Saygılarımızla.”

18 MAYIS 1944’TE KIRIM TATARLARINA NE OLDU?

Sovyet rejimi yönetimindeki Josef Stalin’in emriyle 18 Mayıs 1944’te Kırım Tatarları evlerinden, yurtlarından koparıldı. Sovyet askerleri, gece yarısı yüzlerce Kırım Tatarını zorla evlerinden çıkarıp hayvan vagonlarına bindirdi. Başka ülkelere hatta Sibirya’ya kadar sürülen Kırım Tatarları vagonlarda havasızlık, açlık ve susuzluk gibi nedenlerden hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden yüz binlerce insanın naaşı yol kenarına atıldı.