Ukrayna Cumhurbaşkanının Kırım Temsilcisi: Kırım’da yayın yapan Rus medyalarında nefret söylemi endişe veriyor

22 Eylül 2020, 17:42

Rus işgali altındaki Kırım’da Kremlin kontrolündeki medya kuruluşlarının Kırım Tatarlarına ve etnik Ukrainlere karşı kullandığı nefret söylemlerine dair durum kötüye gidiyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy’ın Kırım Özerk Cumhuriyeti Temsilcisi Anton Korınevıç, “Nefret söylemi, sosyal medya ve azınlıklar” isimli panele katıldı. 21 Eylül 2020 tarihinde çevrimiçi düzenlenen panel, Birleşmiş Milletler ile insan ve azınlık haklarını savunan Tom Lantos Enstitüsü tarafından düzenlendi.

“RUS MEDYALARI KIRIM TATARLARINI RADİKAL İSLAMCI OLARAK GÖSTERİYOR”

Panelde konuşan Korınevıç, “Rusya Federasyonu Kırım’ı işgal ettikten hemen sonra yarımadanın medya alanında çoğunlukla etnik Ukrain, Kırım Tatarları, Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleri ve gazetecilere yönelik nefret söylemlerinde ciddi bir artış yaşandı. Kırım’ın yerli halkı olan Kırım Tatarları genelde radikal İslamcı ve aşırıcı, yerli halkının temsil organı Kırım Tatar Milli Meclisi ise aşırıcı örgüt olarak gösteriliyor. Müslümanlar ve teröristler arasında devamlı yapay olarak paralellikler oluşturuluyor. Yehova Şahitleri da aşırıcı örgüt olarak görülüyor. Ukrayna Ortodoks Kilisesi Kırım Piskoposluğu devamlı işgalci yönetimin baskılarına maruz bırakılıyor.” dedi.

KIRIM’DAKİ MEDYA ORGANLARINDA NEFRET SÖYLEMLERİ

Ukrayna Cumhurbaşkanının Kırım Temsilcisi, işgal altındaki Kırım’da yayın yapan Rus ulusal televizyon kanallarındaki haber bültenlerinde, analitik programlarda, Kremlin tarafından kontrol edilen Kırım’daki haber sitelerinde çoğu zaman nefret söyleminin kullanıldığını vurguladı.

Korınevıç’e göre, Kırım’daki nefret söylemine dair durumun düzeltilmesi için özellikle nefret söylemi alanında, işgal edilen Kırım’daki Rus saldırganlığının sonuçları hakkında halkı bilinçlendirmek, Rusya’yı uluslararası insan hakları hukukuna uymaya davet etmek, Kırım’daki sivil nüfusun ırk, dini veya siyasi inançlara dayalı olarak ayrımcılığa uğramasına izin vermemesi, uluslararası insan hakları gözlem misyonlarının Kırım yarımadasına erişiminin kolaylaştırılması gerekiyor.


İşgal Altındaki Kırım
Kırım Tatarları
nefret söylemi