Türk avukatlar, Rusya'nın Kırım Tatar avukatlara baskılarına tepki gösterdi

Güncel
Ömer Kaya
28 Mayıs 2022, 22:25
Ömer Kaya
28 Mayıs 2022, 22:25

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da Kremlin idaresinin baskı ve insan hakları ihlallerine maruz kalan Kırım Tatarlarını savunan avukatlar, bir süredir işgalci güçlerince alıkonuluyor ve haklarında sözde davalar açılarak baskılara maruz kalıyor. Bu hususta 16 Türk avukat, Kırım’daki meslektaşlarına Rusya Federasyonu tarafından gerçekleştirilen tutuklama ve gözaltılara karşı ses vererek; bu hukuk dışı uygulamalara ilişkin bildiri yayımladı.

16 Türk avukat, Rusya’nın Kırım’da avukatlara yönelik baskı ve insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla, “Rusya Federasyonu tarafından Kırım’da Avukatlara yönelik gerçekleştirilen tutuklama ve gözaltı işlemleri hakkında” başlığıyla bir bildiri kaleme aldı. Bildiride imzası bulunan avukatlar, işgalci Rusya’nın Kırım’da baskı uyguladığı avukatların derhal serbest bırakılmasını talep etti.

“RUSYA, ULUSLARARASI HUKUKA VE DÜNYA BARIŞINA AYKIRI EYLEMLERİNE DERHAL SON VERMELİDİR”

16 Türk avukat tarafından yayımlanan bildirinin metni şöyle:

            Birleşmiş Milletler Ana Tüzüğü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Antlaşması ile Helsinki Nihaî Senedi uyarınca “sınırların değişmezliği” kuralına aykırı olarak 2014 yılında Ukrayna’ya bağlı Kırım yarımadasını işgal eden Rusya Federasyonu 26 ve 27 Mayıs 2022 tarihlerinde Avukat meslektaşlarımız Edem Semedlayev, Nazım Şeyhmambet, Emine Avamila ve Ayder Azamat’ı tutuklamış ve göz altına almıştır. 

            Rusya’nın 2014 yılında gerçekleşen işgal eylemi uluslararası hukuka aykırıdır ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından açıkça kınandığı gibi pek çok ülke tarafından da tanınmamıştır. Bu işgal sonrasında özellikle işgale karşı barışçı ve pasif direnişe geçen Kırım yarımadasının yerli ve aslî halkı Kırım Tatarlarına karşı Rusya Federasyonu tarafından başlatılan baskılar kapsamında yüzlerce Kırım Tatarı gözaltına alınmış, onlarcası tutuklanmış ve 150 civarında Kırım Tatarı da işgalci yönetime bağlı sözde mahkemelerce yargılanarak mahkum edilmiştir. 

            Rusya Federasyonunun işgal sonrasında Kırım’da gerçekleştirdiği insan hakları ihlalleri ve suçları Birleşmiş Milletler tarafından altı kez kınanmıştır. Bu defa Rusya Federasyonu, işgale karşı direnişleri nedeniyle siyasî gerekçelerle suçlanan Kırım Tatarlarını yargı mercileri önünde savunma görevini üstlenme cesaretini gösteren 4 Avukat meslektaşımızı 26 ve 27 Mayıs 2022 tarihinde tutuklamış veya gözaltına almıştır.

            En temel insan hakları olan adil yargılanma hakkı ve savunma hakkının kabaca ve açıkça ihlali niteliğindeki bu eylem aynı zamanda Avukat haklarının da açıkça çiğnenmesidir. Rusya Federasyonu, uluslararası hukuka ve dünya barışına aykırı eylemlerine, kınadığımız insan hakları ihlallerine derhal son vermeli ve Avukat meslektaşlarımız Edem Semedlayev, Nazım Şeyhmambet, Emine Avamila ve Ayder Azamat da dahil olmak üzere Kırım’daki sözde davalar ve kovuşturmalar nedeniyle tutukladığı, gözaltına aldığı ve hapse attığı tüm siyasî mahkumları derhal serbest bırakmalıdır.

    Saygıyla arz ederiz.

Av. Uğur Yaşar UYGUN, Av. Namık Kemal BAYAR, Av. Necmi KAPAR, Av. Taner KAYAN, Av. Elif Gökçen BAY, Av. Furkan KARAKAYA, Av. Dr.Oğuzkan GÜZEL, Av. Bayram BAYAZIT, Av. Atilla Cem GÜRKAN, Av. Yusuf TANRISEVEN, Av. Musa YAMAN, Av. Ali KUŞ, Av.Selim UŞAN, Av. Halis ÇITIR, Av. Hakan Erdem, Av. Emir Abbas GÜRBÜZ, Av. Ferah ALTUNTAŞ SANCI.

RUS İŞGALİNDEKİ KIRIM’DA KIRIM TATAR AVUKATLAR TEHDİT ALTINDA!

Rus işgali altındaki Kırım’ın Kremlin kontrolündeki sözde Aşırıcılıkla Mücadele Merkezi görevlileri dün sabah saatlerinde Kırım Tatar avukat Edem Semedlayev’i alıkoydu. Birkaç saat alıkonulduktan sonra serbest bırakılan avukat Edem Semedlayev, sosyal medyada yapılan bir paylaşım nedeniyle hakkında idari dava açıldığını bildirdi. Dün sözde mahkemeye çıkarılan avukat hakkında 75 bin ruble para cezası kararı alındı. Semedlayev’in duruşması bittikten sonra onu savunan avukatlardan biri olan Kırım Tatarı Nazim Şeyhmambetov da alıkonuldu. Bugün ise işgalciler avukatlar; Ayder Azamatov ve Emine Avamileva’yı alıkoydu.

Edem Semedlayev
Nazim Şeyhmambetov
Emine Avamileva
İşgalci mahkeme Kırım Tatarı Asan Ahtemov'un tutukluluğunu onadı
Ayder Azamatov