Kırım Tatarları 30 yıldır haklarının iadesini bekliyor

14 Kasım 2019, 20:13

Kırım Tatar Milli Kurultayı grubu delegeleri ve Kırım Tatar Milli Hareketi üyeleri,  SSCB Yüksek Sovyeti tarafından “Sürgün edilen halklara karşı yapılan baskıcı eylemlerin yasadışı suç olarak tanınması ve bu halkın haklarının sağlanmasına yönelik” başlıklı deklarasyonunun kabul etmesinin 30. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptılar.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celal, 30 yıl önce 14 Kasım 1989 tarihinde yenilenmiş SSCB Yüksek Sovyeti tarihi bir belge olarak kabul ettiğini hatırlattı.

“Sürgün edilen halklara karşı yapılan baskıcı eylemlerin yasadışı ve suç olarak tanınması ve bu halkların haklarının sağlanmasına yönelik deklarasyon” başlıklı belgenin isminde bile belirli bir yasal ve siyasal değerlendirme bulunuyordu.Belgede 2. Dünya Savaşı sırasında Balkar, Karaçay-Malkar, Ahıska, Kalmık Türkleri, Kırım Tatarlarının, Alman, İnguş, Çeçenlerin anavatanlarından sürülmesi “Stalin rejiminin barbar eylemleri” olarak nitelendirildi.

İNSAN HAKLARI STANDARTLARI ASLA YAŞANMAYACAK

Halkların zorla sürgün etme uygulamasını uluslararası hukuka aykırı olan ağır bir suç olarak nitelendirdiği ve onu kınadığını belirten SSCB Yüksek Sovyeti belgede “Devlet düzeyinde insan hakları ve insanlık standartlarının ihlallerinin bir daha asla yaşanmayacağını.” ifade etti.

İNSAN HAKLARI İHLALİ DEVAM ETTİ

Deklarasyonun kabul edilmesinin Kırım Tatar halkına tarihi adaletinin kısa zamanda geri kazanılacağı konusunda bir ümit verdi. Ancak bu gerçekleşmedi. “İnsan hakları ve insanlık standartlarının ihlali” hem devlet hem de bölgesel düzeyde devam etti.

KIRIM TATARLARINI TOPLU PROTESTOYA MECBUR BIRAKTILAR

Nariman Celal yaptığı açıklamada Kırım Tatarlarının organize dönüş planlarının sabotaj edildiğini ayrıca yerel yönetiminin bazı durumlarda gizli, bazı durumlarda açık bir şekilde yerel halkının anavatanına dönme sürecine karşı çıktığını ve Kırım Tatarları toplu toprak protestoları düzenlemeye mecbur bıraktığını söyledi.

ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN OLARAK SERBEST BIRAKILMALIDIRLAR

2014 yılında Rusya Kırım’ı işgal ettikten sonra “İnsan hakları ve insanlık standartlarının ihlallerinin” yine devam edildiğini ve “Stalin rejiminin barbar eylemlerinin” kurbanlarının çocuk ve torunları olan Kırım Tatarlarının yine baskılara uğramaya başladığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Biz, Kırım Tatar Milli Kurultayı delegeleri ve Kırım Tatar milli hareketi üyeleri grubu olarak şunları beyan ediyoruz: Sürgün edilen halklara karşı yapılan baskıcı eylemlerin yasadışı ve suç olarak tanınması ve bu halkların haklarının sağlanmasına yönelik” başlıklı  deklarasyon önemli siyasi yasal belge olarak SSCB’nin halefi olan Rusya tarafından ihmal ediliyor; Tüm siyasi tutsaklar; hapishanelerde gönderilen veya haklarında soruşturma yürütülen vicdan mahkumları uluslararası hukuka uygun olarak derhal  serbest bırakılmalılar; Rusya Federasyonu yönetimi, 2. Dünya Savaşı yıllarında baskıya uğramış halklarının haklarını düzenleyen yasaları 14 Kasım 1989 tarihli Deklarasyona uygun hale getirmelidir” ifadelerine yer verildi.

Kırım Tatarları
Kırım Tatarlarına baskı
SSCB
Bunlara da bakın: