Kırım Tatar dili uzmanı Zore Umerova: Kırım Tatar dilinin Latin alfabesine geçmesi gerekli bir süreç

Kırım Tatar milli hareketi üyesi Zore Umerova, Taşkent Devlet Pedagoji Enstitüsündeki Kırım Tatar Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1980’li yıllarda Zore Umerova, Kırım Tatar halkının haklarını savunma faaliyetlerine aktif olarak katılmaya başladı; Kırım Tatar milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve diğer Kırım Tatar aktivistlerin mahkeme süreçlerini izledi.