Çubarov: Uzmanlar, Kırım’ı işgalden kurtarma planını geliştirmeli ve devlet liderleri bunu uygulamalıdır

Haberler
Anife Bilal
01 Eylül 2021, 15:44
Anife Bilal
01 Eylül 2021, 15:44

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov, Kırım’ın Rus işgalinden kurtarılmasına yönelik uluslararası çabaları birleştirmek amacıyla Ukrayna tarafından oluşturulan Kırım Platformu Açılış Zirvesi’nin bir temel attığını bundan sonra ise bu temele dayanarak büyük görevlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov, Kırım Haber Ajansına Kırım Platformu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ukrayna tarafından oluşturulan Kırım Platformu’nun uluslararası topluma “derin endişelerden” eyleme geçmeye yardım edeceğini ifade eden Çubarov, açılış zirvesinin bir temel attığını bundan sonra ise bu temele dayanarak Kırım’ı işgalden kurtarmaya yönelik büyük görevlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

KIRIM TATAR MİLLİ MECLİSİ BAŞKANI ÇUBAROV, KIRIM’I İŞGALDEN KURTARMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATTI

KTMM Başkanı, “Bana göre, bundan sonra uzmanlar, Kırım’ı işgalden kurtarma konusunda etkili olacak farklı yollar üzerinde çalışmalı öte yandan devlet liderleri sadece bunları tartışmamalı aynı zamanda işgalden kurtarma planını uygulamalılar” diye konuştu.

KIRIM PLATFORMU NEDİR?

Kırım Platformu, Ukrayna’nın, Kırım’ın işgaline yönelik uluslararası tepkinin etkinliğini artırmak, artan güvenlik tehditlerine karşı koymak, Rusya’ya uygulanan uluslararası baskıyı artırmak, işgal rejiminin mağdurlarını korumak ve insan haklarının daha fazla ihlal edilmesini önlemek ve Kırım’ın işgalden kurtarılmasını sağlamak amacıyla başlattığı yeni bir danışma ve koordinasyon formatıdır. 

Platformun birkaç seviyede faaliyet göstermesi öngörülüyor; devlet ve hükumet liderleri, dışişleri bakanları, parlamentolar arası işbirliği ve uzmanların işbirliği seviyelerinde. Kırım Platformu, Kıyiv’de 23 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen açılış zirvesi ile resmi olarak faaliyete başladı. Zirveye katılan 46 ülke ortak Kırım Platformu Deklarasyonu imzaladı.