Bugün Kırım Tatar Bayrak Günü!

Haberler
Anife Bilal
26 Haziran 2021, 10:28
Anife Bilal
26 Haziran 2021, 10:28

Kırım Tatar Milli Kurultayının 2010 yılında aldığı kararla, her yıl 26 Haziran günü, Kırım Tatar Milli Bayrak Günü olarak kutlanıyor.

Tarak Tamgalı Gökbayrak milli bayrak olarak 1917’de toplanan I. Kırım Tatar Milli Kurultayı’nda kabul edildi. 1921 yılında Sovyet yönetimi, Kırım Tatarlarının bayrağını “burjuva milliyetçilerin” bayrağı ilan etti. 1944 Kırım Tatar Sürgününden sonra ise gök mavisi bayrak tamamen yasaklandı. Kırım’da 74 yıl aradan sonra toplanan 2. Kırım Tatar Milli Kurultayında, Gökbayrak milli bayrak olarak Kurultay salonlarına asılmıştı.

2010 yılında düzenlenen 5. Kırım Tatar Milli Kurultayında, 26 Haziran tarihinin her yıl Kırım Tatar Milli Bayrak Günü olarak kaydedilmesi kararı alındı. O yıldan bu yana Kırım Tatarları, her yıl 26 Haziran’da Kırım Tatar Milli Bayrak Günü’nü milli bayram havasında kutlamaya devam ediyor.

Kırım Tatar Bayrak Günü’nde Kırım’da başkent Akmescit ve diğer yerleşim yerlerinde her yıl binlerce insanın katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyordu. Fakat Kırım’ın Rusya tarafından işgal edilmesinden sonra Kırım Tatar Bayrak Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler, Kırım Tatar Milli Meclisinin koordinasyonuyla Kırım Tatar sivil toplum kuruluşlarınca Ukrayna’nın ana kısmında gerçekleştirilmeye başladı.

Bu yıl da başkent Kıyiv başta olmak üzere Ukrayna’nın farklı yerlerinde Kırım Tatar Bayrak Günü dolayısıyla kutlama etkinlikleri yapılacak.

Öte yandan işgal edilen Kırım’daki Kırım Tatar aktivistler, işgalci yönetimin tüm baskılarına rağmen Kırım Tatar Bayrak Günü’nü kutlamak için farklı etkinlikler düzenliyor.

KIRIM TATAR MİLLİ BAYRAĞI

Kırım Tatarlarının milli bayrağı; Türklüğü temsil eden gök mavisi zemin üzerinde yer alan ve binlerce yıllardan beri çeşitli Türk boylarında da kullanılagelen üç dişli ve altın sarısı rengindeki Tarak Tamga’dan oluşmaktadır.

Tarak Tamga tarihte çeşitli Türk boylarında, özellikle Kırım’da görülmekte,  bugünkü hali ile Kırım Hanlığında ortaya çıkmaktadır. XV. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Kırım’ı ve onun kuzeyindeki geniş bozkırları içine alan kudretli müstakil bir devlet teşekkül etmiş oldu: Kırım Hanlığı’nın başşehri olan Bahçesaray’da bulunan Hansaray’ın bazı giriş kapıları ve duvarlarında da Tarak Tamga’lar görülmektedir. Tarak Tamga’daki üç dişin, Kırım Hanlığındaki üç gücü; tarağın orta dişini Han’ın, sağ dişini Kalgay’ın, sol dişini ise Nureddin’in temsil ettiği rivayet edilmektedir. Bir başka rivayette ise, Tarak Tamga’nın terazi şekli ile adaleti temsil ederek, Kırım Hanlığının adil olduğu anlatılmaktadır.