Zelenskıy, kararnameyi imzaladı: Ukrayna’da Kırım Tatarca latin alfabesine geçiyor

Haberler
Aydın TaşQHA Türkçe Yayın Yönetmeni
27 Şubat 2021, 05:54
Aydın TaşQHA Türkçe Yayın Yönetmeni
27 Şubat 2021, 05:54

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy, Rus işgali altında bulunan Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Akyar (Sivastopol) şehrinin işgalden kurtarılması ve yeniden entegrasyonuna yönelik alınacak önlemler hakkındaki kararnameyi imzalayarak yürürlüğe koydu. Buna göre Ukrayna devletinde Kırım Tatarcanın gelişmesi için Latin alfabesi temelinde uygulamaları ve geliştirilmesine altı ay içinde başlanacak.

Kırım’ın Rusya İşgaline Direniş Günü olarak kaydedilen 26 Şubat’ta Ukrayna devlet başkanı Volodımır Zelenskıy, geçici olarak Rus işgalinde bulunan Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Akyar (Sivastopol) şehrinin yeniden entegrasyonuna yönelik alınacak önlemlere dair kararname yayımladı. Kararnamede Kırım ve Kırım Tatarları için çok önemli kararlar yer alıyor. Bu yıl 23 Ağustos 2021’de yapılması planlanan Kırım Platformu için alınan kararların yanı sıra Kırım Tatar dilini korumak, geliştirmek ve uygulamak için alınan kararlar, Kırım Tatarları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın 2021/78 sayılı kararnamesi şu şekilde:

“Ukrayna’nın işgalden arındırılması ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesine yönelik uluslararası çabaları pekiştirmek, Rusya Federasyonu’nun Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol’un (Akyar) geçici işgalinin yol açtığı sonuçların üstesinden gelmek, vatandaşların hak ve menfaatlerini korumak ayrıca Ukrayna Halkının etnik ve kültürel mirasının önemli bir bileşeni olarak Kırım Tatar dilinin geliştirilmesi amacıyla aşağıdaki maddelere karar verilmiştir:

1. Ukrayna’da Kırım Platformu Kurucu Zirvesi’nin hazırlanması ve düzenlenmesi için Organizasyon Komitesinin kurulması.

2. Ukrayna’da Kırım Platformu Kurucu Zirvesi’nin hazırlanması ve düzenlenmesi için Organizasyon Komitesi personelinin onaylanması (ekli).

3. Ukrayna Dışişleri Bakanlığının, Ukrayna’nın Kırım Platformu faaliyetlerine katılımının koordinasyonunu sağlaması.

4. Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreterliğinin, geçici işgal altında bulunan Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrinin işgalden kurtarmak ve yeniden entegrasyonu için bir taslak Strateji hazırlaması;

5. Ukrayna Bakanlar Kuruluna:

1) Altı ay içinde 2022 – 2032 Kırım Tatar Dilini Geliştirme Stratejisini geliştirmek ve onaylamak;

2) Kırım Tatar dilinin gelişmesi için öncelikli tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak, özellikle de Latin alfabesi temelinde Kırım Tatar alfabesini onaylamak;

3) BM Genel Kurulu tarafından 2022-2032 yılları için ilan edilen Uluslararası Yerli Dilleri On Yılı bağlamında ve BM Yerli Halklar Daimi Forumu çerçevesinde, Ukrayna’nın uluslararası ortaklarına Kırım Tatar dilini geliştirmek için alınan önlemler hakkında bilgi sağlamak;

4) Kırım Tatar dilini geliştirmeye yönelik önlemler için uygun bilgi desteği sağlamak.

6. Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ukrayna Cumhurbaşkanı V.ZELENSKIY

26 Şubat 2021″