YÖK'ten üniversite sınavlarına ilişkin karar

Eğitim
Mehmet Berk Yaltırık
16 Mayıs 2020, 21:24
Mehmet Berk Yaltırık
16 Mayıs 2020, 21:24

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversitelerde dönem sonu sınavlarıyla bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmeyeceği kararını verdi. YÖK’ün kararına göre sınav şeklinin üniversite yetkili kurullarınca tercih edileceği, ya dijital sınav şeklinde veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacağı bildirildi.

YÖK tarafından üniversitelere gönderilen “Covid-19 tedbirleri” konulu yazıda, Sağlık Bakanlığının YÖK’e hitaben kaleme aldığı “11 Mayıs 2020 tarihli ve Covid-19 tedbirler” konulu yazısındaki şu ifadeler alıntılandı:

“ÇEVRİM İÇİ VEYA ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ”

“Şehirlerarası kitlesel öğrenci hareketleri, farklı yerleşim birimlerinden öğrencilerin bir araya gelmesi, öğrenci yurtlarının yeniden faaliyete geçmesi ve sınav ortamlarında sosyal mesafeye uyulamaması gibi durumların, kontrol altına almakta olduğumuz pandemi mücadelesinde önlenemez bir risk oluşturacağı görülmektedir. 2019-2020 eğitim yılının bu tür risklere meydan vermeden tamamlanması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulunun daha önce örgün eğitim yapılan programlarda uzaktan eğitim yapılması ve ara sınavlara ilişkin almış olduğu kararlara paralel olarak, dönem sonu sınavları ile bu eğitim yılına ait diğer sınavların da çevirim içi veya alternatif ölçme-değerlendirme yöntemleri uygulanarak yapılması önem arz etmektedir.”

“DİKKATE ALINMASI GEREKEN İKİ HUSUS…”

YÖK’ün gönderdiği yazıda sınavlara yönelik olarak da üniversitelerin çoğunun dijital imkânlar ile çevirim içi ortam başta olmak üzere farklı yollara ilişkin planlamalarını yaptığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Yükseköğretim Kurulu olarak bütün bu süreçlerde vurgu yaptığımız dikkate alınması gereken iki hususun, sınavların ‘şeffaf ve denetlenebilir’ olması ile öğrencilerin bedeni ve ruhi sağlıklarını dikkate alan, yani ‘öğrenci merkezli’ olması gerektiğidir. Konunun hassasiyetine binaen, 11.05.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, Sağlık Bakanlığının ilgi yazısındaki konuya ilişkin talebi ve salgın süreci değerlendirilmiş olup; dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek ‘dijital imkânlar’ veya ‘ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak’ yapılmasına karar verilmiştir.”