Urum Türkçesi Sözlüğü Yayımlandı

16 Ekim 2019, 14:41

Türk Dil Kurumu, Urum Türklerinin söz varlığını içeren “Urumca Sözlüğü” yayımladı.

Sözlüğü yayına Aleksandr N. Garkavets hazırlarken; çevirmen ekibinde İrina Logvinenko ve Yuliya Romanenko yer aldı.

Urumlar, Gagavuz Türkleri gibi Oğuz asıllı olup Ortodoks Hristiyanlığı benimsemiş Türk gruplarından olarak biliniyor. Urum Türkçesi, Türk dil grupları arasında çok az bilinse de dil bakımından Kırım Türkçesine ve Türkiye’nin Doğu Anadolu Azerbaycan Türkçesine yakınlık gösteriyor.

URUM TÜRKLERİ

Urumlar, Türkiye’de çok az tanınan Türk gruplarından biri. Günümüzde Ukrayna’nın
Donetsk bölgesi başta olmak üzere Kazakistan’ın Kentav şehrinde ve Gürcistan’da yaşamlarını sürdüren halkın nüfusu, 100.000’in üzerinde.

Bazı araştırmacılar, Urumların ana vatanının Kırım olduğunu belirtiyor. 1778’de İkinci Katerina tarafından Azak Denizi kıyılarına sürüldükleri ifade ediliyor.

Ukrayna ve Gürcistan’da ağırlıklı olarak, Rum, Yunan, Greko-Tatar ve nadir şekilde Urum diye adlandırılıyorlar. Bu adlandırmadan dolayı Türk dili lehçe grupları arasında Kıpçak grubuna dahil olduğu düşüncesi hakim ancak Türk Dili sınıflandırmalarında Urum Türkçesine bugüne kadar ayrı bir parantez açılmış değil.

Ses özellikleri ve kelimelere bakıldığında Urum Türkçesinin, Güney Batı Oğuz grubuna yakın olduğu kaydediliyor.

TDK
Urum Türkçesi
Urumca Sözlük
Bunlara da bakın: