Ukrayna’nın işgalci Rusya’ya karşı hukuki sürecine Uluslararası Adalet Divanı'nda 43 ülkeden destek

Güncel
Ayyıldız Huri Kaptan
14 Temmuz 2022, 18:08
Ayyıldız Huri Kaptan
14 Temmuz 2022, 18:08

İşgalci Rusya’ya karşı Ukrayna tarafından başlatılan hukuki süreçte Uluslararası Adalet Divanı’nda 43 ülkeden destek verildi. Rusya’nın başlatığı savaşta askeri operasyonların durdurulması için çağrıda bulunuldu.

Avrupa Birliği (AB) ve 43 ülke, Rusya’nın başlattığı savaşta sivillere saldırma ve uluslararası hukuka göre savaş suçu kategorisinde yer alan fiilleri işlemesi, insan hakları ihlallerinde bulunmasına ilişkin Ukrayna’nın Uluslararası Adalet Divanı’na yaptığı başvuruyu destekleyen ortak bir bildiri imzaladı. Başta Almanya, Birleşik Krallık, Avusturya ve ABD’nin (Amerika Birleşik Devletleri) bulunduğu birçok ülke tarafından imzalanan bildiride, Rusya’nın Ukrayna’da askeri operasyon düzenleme hakkı olmadığını ispat etmek için, Ukrayna tarafından 1948 Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi uyarınca Uluslararası Adalet Divanı’na yapılan başvurunun desteklendiği deklare edildi.

Yayımlanan bildiride, hukuki sürecin önemi vurgulanarak, bir kez daha saldırgan Rusya’nın, Adalet Divanı’nın 16 Mart 2022 tarihli İhtiyati Tedbir Kararı’nda emrettiği üzere Ukrayna’daki askeri operasyonlarını derhal durdurmaya çağırdıkları açıklamasında bulunuldu.

“UKRAYNA’NIN ORTAYA KOYDUĞU ÇABA İÇİN MEMNUNUZ”

Mahkeme 2022 Mart ayrında aldığı kararın bağlayıcı bir etken olduğunu, fakat Rusya’nın işgal ve saldırılarıyla bu karara uymadığı açıklamalarda belirtildi. Mahkeme, Ukrayna’nın uluslararası hukuka saygısı ve anlaşmazlıkların barışçıl çözüme teşvik etme konusunda temel rolünü yerine getirebilmesi için ortaya koyduğu çabasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Soykırım Sözleşmesi’nin, soykırımı önlemek ve sorumluların ciddi bir yükümlülükle yargılanmasının öngörüldüğü bildiri de sözleşmenin suistimal edilmemesi ve kötüye kullanılmamasının, sözleşme tarafları ve daha geniş anlamda uluslararası toplumun çıkarına olduğu vurgulandı.

Rusya’nın başlattığı savaşta işgal ve saldırılarından sorumlu tutulması gerektiği bildirilen açıklamada, “Rusya’nın uluslararası hukuk ihlalleri sonucunda Ukrayna’nın uğradığı zarar ve kayıpların, devlet sorumluluğu ilkesi uyarınca tam olarak, ivedilikle tazmin edilmesi gerektiğine inanıyoruz.” değerlendirilmesi yapıldı.