Ukrayna EkoAvrasya Derneği, Türkiye-Ukrayna ilişkilerine katkı sağlıyor

Haberler
Aydın TaşQHA Türkçe Yayın Yönetmeni
15 Nisan 2019, 12:02
Aydın TaşQHA Türkçe Yayın Yönetmeni
15 Nisan 2019, 12:02
QHA – Kıyiv
Aydın TaşQHA Türkçe Yayın Yönetmeniaydintas@qha.com.tr

Kısa adıyla EkoAvrasya olarak bilinen Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, Türkiye’deki başarılarını kısa süre önce dernekleşerek Ukrayna’ya taşımıştı. Ukrayna EkoAvrasya Başkanı Av. Evren Damyan, QHA’nın sorularını yanıtlayarak, faaliyetlerini anlattı.

EkoAvrasya Derneği yaptığı faaliyetlerle Türkiye’de adından sıkça söz ettiriyor. Avrasya ve özellikle Türk coğrafyasındaki etkinliğiyle dikkat çeken dernek, kısa süre önce Ukrayna’da da temsilcilikten dernek statüsüne geçti. Derneğin başkanı ise bu ülkede hukuk eğitimi almış ve avukatlık yapan Evren Damyan. Kıyiv’deki Uluslararası Personel Yönetim Üniversitesi (MAUP) Hukuk Fakültesinden mezun olan ve aynı fakültede yolsuzluk ve rüşvetle mücadele üzerine yüksek lisansı bulunan Damyan, dernekleşme amaçlarını ve faaliyetlerini “İki dost ülke Türkiye-Ukrayna arasındaki insanların etkileşimini arttırmak” ifadeleriyle açıklıyor. Damyan, Ukrayna’da yaşayan başta Kırım Tatarları olmak üzere Türk topluluklarıyla yakın ilişkide bulunduklarına da vurgu yapıyor.

EkoAvrasya Ukrayna derneği ne zaman faaliyete geçti?

EkoAvrasya Ukrayna Temsilciliği 2018 yılında resmi faaliyetlere başladı. 25 Mart 2019 tarihinde ilk yönetim kurulu tanışma toplantısını gerçekleştiren Ukrayna EkoAvraya Derneği yapılacak çalışmalar konusunda kararlı bir adım attı.

EkoAvrasya Derneğinin Ukrayna’da kuruluş amacı nedir?

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya), Türkiye ile bölge ülkeleri arasındaki mevcut ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimizin daha güçlü bir yapıya kavuşturulabilmesi ve sürdürülebilmesi gerektiğinin bilinci ile gerek yurtiçi gerekse yurtdışında STK’lar, üniversiteler ve enstitüler ile ortaklaşa gerçekleştirdiği projeleri, iki dost ülke olan Türkiye ve Ukrayna birlikteliği temelinde Ukrayna’da da sürdürme kararı almıştır.

Uluslararası düzeydeki kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapma hedeflerini taşıyarak faaliyetlerine başlayan EkoAvrasya Ukrayna Temsilciliği, vizyonunun ve misyonunun gerektirdiği şekilde ülkemiz ile Ukrayna arasında mevcut ilişkilerin her alanda en ileriye götürülmesini, bu bağlamda özellikle eğitim, kültür ve ticaret konularında yakınlaşmayı sağlayabilecek faaliyetlerin organize edilmesini ve desteklenmesini amaç edinmiştir.

Ukrayna’da ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz?

EkoAvrasya Ukrayna Temsilciliği kuruluş amacına uygun olarak; resmi ziyaretler, ilgili ülkeye ilişkin düzenlenen sergi, seminer, konferans ve benzeri kültürel faaliyetler ve Ukrayna ile Türkiye arasında insanların etkileşimini arttırmak için düzenlediği ekonomik ve sosyal alanlarda da kendini göstermekte, sosyal içerikli çalışmalarda da bulunmaktadır.

EkoAvrasya, özellikle Türk coğrafyasında hizmet eden bir dernek. Yurt dışındaki ilk şubesini Ukrayna’da açmasının sebebi nedir?

Özellikle, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin her sahada iyi düzeyde ilerleme gösteriyor olması bizleri mutlu etmekte ve geleceğe yönelik ümitlerimizi arttırmaktadır. Komşu iki ülkenin, birçok sahada birlikte hareket etmiş olması da coğrafi birlikteliğin söz konusu olduğu Karadeniz’in güvenliğinin sağlanması açısından önem taşımaktadır. Ukrayna’nın mevcut potansiyelinin farkında olarak, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticareti daha yüksek seviyeye çıkarmak amacıyla Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması yönündeki çalışmalarda dahil olmak üzere birçok faaliyet alanına sahip bir ülke olmasının da önemli ölçüde etkileri olmuştur.

Ukrayna EkoAvrasya Derneğinin Kırım Tatarları ve Ukrayna’daki diğer Türk topluluklarına ilgisi nasıl?

İçinde bulunduğu topluma ve çevreye karşı sorumluluğunun bilincinde olan Ukrayna EkoAvrasya Derneği, tüm çalışmalarında ve görüş bildirimlerinde bu sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, misyonu doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirirken; ayrıca, toplam kalitenin yaygınlaştırılması yönünde bilgi ve deneyimlerini paylaşan, yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayan, sosyal, bilimsel, sanatsal ve kültürel gelişimi destekleyici çalışmalarda bulunmayı hedefler. Bu açıdan Ukrayna’da yaşayan Türk toplulukları ve Kırım Tatarlarına yönelik çalışmalar yapılarak, iki ülkenin birliktelik seviyesini en üst kademeye taşımayı hedefliyoruz.