Türkiye, kayıt dışı ekonomiye geçit verilmiyor

Ekonomi
Ömer Cihad Kaya
24 Mayıs 2019, 12:55
Ömer Cihad Kaya
24 Mayıs 2019, 12:55

Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) 2019-2021 dönemine ilişkin Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlayarak hayata geçirdi.

Hazırlanan plan kapsamında, ödemelerin nakit yerine banka kartı gibi ödeme araçlarıyla yapılmasının teşvik edilmesi amacıyla kart kullanıcısı ve üye iş yerleri nezdinde avantaj sağlayan düzenlemeler gerçekleşecek.

Plan çerçevesinde 39 ayrı başlıktan oluşan önlem planları, “Gönüllü uyum seviyesinin yükseltilmesi”, “Denetim kapasitesinin daha güçlü hale getirilmesi”, “Mevzuatın gözden geçirilmesi ve düzenlemelerin yapılması”, “Kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi” ve “Toplumun her kesimine yönelik farkındalığın artırılması” başlıklarında 5 ana bileşeni bulunuyor.