Türkiye Adalet Akademisi yeniden kuruldu

Eğitim
Ömer Cihad Kaya
02 Mayıs 2019, 10:28
Ömer Cihad Kaya
02 Mayıs 2019, 10:28

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca çıkan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararname uyarınca kurulan Türkiye Adalet Akademisinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin detaylar Resmi Gazete’de yer aldı.

Buna göre, kamu tüzel kişiliği haiz, bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip olacak Akademi, Başkanlık ve Danışma Kurulundan oluşacak. Adalet Bakanlığına başlı bir başkanlık olarak faaliyet gösterecek olan Akademi’nin merkezi de Ankara’da olacak.

Hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim programlarını düzenleyecek, talepleri halinde noterler ve avukatlar ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen kişilere yönelik de eğitim verebilecek olan kurumun yeniden tesisine ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’de bir açıklama yaptı.

Türkiye Adalet Akademisi, daha önce aynı adla faaliyette bulunuyordu ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmıştı. Adalet Akademisince yapılması gereken görev ve hizmetler, Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi organlarınca yürütülüyor ve Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca koordine ediliyordu.