Türk edebiyatının yazar ve şairlerinin biyografilerini bir araya getiren proje

Eğitim
Mehmet Berk Yaltırık
16 Mayıs 2019, 13:02
Mehmet Berk Yaltırık
16 Mayıs 2019, 13:02

“Türk Edebiyatı Sözlüğü II-20. Yüzyıldan Günümüze 1860-1985” adlı proje 1860’dan itibaren eser vermiş şair ve yazarlardan başlayarak 1985 doğumlulara kadar şair ve yazarların biyografilerini bir araya getiriyor.

Türk Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin destekleriyle hayata geçirilen proje, 1985’ten önceki yıllarda doğmuş Türk dünyasının dört bir yanından yazar ve şairlerin biyografilerini internet üzerinden erişime açıyor.

Projenin kapsadığı dönemdeki yazarların isim maddelerinin altında yaşam öyküleri, eserleri bağlamında edebi kişilikleri, yazara dair kaynakça ve eserlerinin listesi yer alıyor. Proje için yazar maddesi yazanlara kelime başına belirli bir telif ücreti ödeniyor.

Projenin amaç ve kapsamıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TÜRK EDEBİYATI GEÇMİŞTEN GELECEĞE BİR BÜTÜN OLARAK NİTELENDİRİLMELİDİR”

“Dünyanın önemli bilim insanlarının, liderlerin, insanlık tarihine ışık tutan şair ve yazarların biyografileri, – kendi kendisiyle karşılaştırma ve örneklendirme bakımından – yeni nesillerin rehberi durumundadır. Bu bakımdan Türkiye’deki gençleri de kendi değerleriyle karşılaştırmak gerekmektedir. Türk edebiyatının tarih içerisindeki değerlerini, Türkiye’de eğitim gören gençlerle karşılaştırmak amacında olan bu projede, Türk edebiyatının geçmişten geleceğe şair ve yazarlarının biyografileri yer alacaktır. Biyografi insan hayatına yapılan bir yolculuktur.

İslam medeniyetinin en zengin alanı olan tarih yazıcılığı ve bunun bir alt dalı olan biyografi Türkçede de zengin örnekler vermiştir. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü I projesi, bu geleneği modern biyografi yöntemleriyle, başlangıcından 20. Yüzyıla kadar gerçekleştirmiştir. Türk edebiyatı geçmişten geleceğe bir bütün olarak düşünülmelidir. 20. yüzyıldaki batılılaşma hareketleri edebiyatımızdaki geleneği yok etmemiştir. Yalnızca zamana özgü birtakım farklılıkları taşımıştır. Bu bakımdan Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II (20. Yüzyıldan Günümüze 1860-1985) projesi bir bütünün parçası olarak düşünülmelidir.”

7000 CİVARINDA BİYOGRAFİ

“Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II (20. Yüzyıldan Günümüze 1860-1985) adını taşıyan proje, 1860’dan itibaren eser vermiş şair ve yazarlardan başlayarak 1985 doğumlulara kadar şair ve yazarların biyografilerinin yer aldığı bir sözlük olacaktır. Buradaki kapsam Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü I (13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla) Projesi ile bütünlük sağlayacak çerçevede düzenlenecektir.

Proje sadece Türkiye ile sınırlı olmayacaktır. Balkan coğrafyasında, Kıbrıs’ta Türkçe yazan; Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde “gurbetçi” tanımıyla bulunan, Cengiz Aytmatov gibi eserleriyle ülkemizde çok tanınanların biyografilerine de yer verilecektir. Böylece yukarıda sözü edilen bu zengin birikim, web üzerinden bütün dünyanın hizmetine sunulacaktır. Yapılacak araştırmalarla 7000 civarında biyografinin bu proje ile gündeme gelmesi planlanmaktadır.”