TBMM'de kabul edildi: Türkiye Çevre Ajansı kuruluyor

Güncel
Ayyıldız Huri Kaptan
24 Aralık 2020, 16:54
Ayyıldız Huri Kaptan
24 Aralık 2020, 16:54

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen Türkiye Çevre Ajansı Kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Kurulacak olan Türkiye Çevre Ajansının, çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik ilkelerinin yanı sıra sıfır atığın yaygınlaştırılması, motorsuz ve elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve plastik içerikli ambalajların azaltılması gibi ilkeler üzerine de çalışmalar yapması planlandı.

Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 35 maddelik kanun teklifinin birinci bölümünde yer alan ilk 12 madde, TBMM Genel Kurulunda bugün kabul edildi. TBMM’den geçen teklif ile çevre kirliliğini önlemesine ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunma amacıyla Türkiye Çevre Ajansı kurulacak.

Türkiye Çevre Ajansı, depozito yönetim sistemi kurmak, kurdurmak veya işlettirmek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı depozito uygulamasına zorunlu olarak tabi tutulan ürünlere yönelik depozito yönetim sistemi altyapısının oluşturulması, uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapmak ve çevrenin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunacak.

AJANS YÖNETİMİ

Çevre ve Şehircilik Bakanınca 3 yıl süreyle görevlendirilecek Türkiye Çevre Ajansının Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşacak. Ajansın Yönetim Kurulu; en az 4 yıllık yükseköğretim gören, meslekleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlarda en az 5 yıl süreyle görev yapan, mesleki açıdan yeterli bilgiye, deneyime ve devlet memuru olma niteliğine sahip kişiler arasından, Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilecek. Yönetim kurulu üyeleri, gerektiğinde görev süreleri dolmadan görevden alınabilecek.

Kanunla kurulacak olan Türkiye Çevre Ajansı, çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik ilkelerinin yanı sıra sıfır atığın yaygınlaştırılması, motorsuz ve elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve plastik içerikli ambalajların azaltılması ilkeleri de ek olarak yer alacak.

SIFIR ATIK İÇİN ATIK ALINACAK

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, çevre lisansı almış atık işleme tesislerine geri kazanımı sağlanmak üzere sıfır atık yönetim sistemini kurarak belge alanlar, türlerine göre kaynağında ayrı biriktirdikleri atıklarını verebilecek.

ÜCRETSİZ POŞET VERENLERE PARA CEZASI

Plastik poşetleri ücretsiz verdiği veya Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşet verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 15,16 lira para cezası uygulanacak.
Kanunla alınan kararlardan öne çıkan maddeler şu şekilde:

Elektrikli skuterlerden alınacak işgal harcı bedeli en az tarife üzerinden hesaplanacak.

Çevre izni ve lisansı olmayan faaliyetler, süre verilmeksizin durdurulacak.

Yetki belgesi almadan motor yağı değişimi yapan işletmelere 10 bin lira idari para cezası kesilecek.

Kara yollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde, bisiklet ve elektrikli skuter kullanabilmek için 15 yaşını bitirmiş olmak gerekecek.

Otoyol, şehirlerarası kara yolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan kara yollarında elektrikli skuter kullanılamayacak.

İl özel idareleri ve belediyeler, yaya yolu, bisiklet ile e-skuter yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapacak.

Çevre Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait olacak. Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; il özel idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran belediye başkanlıklarına, Denizcilik Müsteşarlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerine, Türkiye Çevre Ajansına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına devredebilecek.