Tarihte 92 yıl önce bugün: Harf Devrimi ile yeni harfler kabul edildi

01 Kasım 2020, 16:06

Türkiye Cumhuriyeti’nde Latin harflerini esas alan Türk alfabesinin kabul edilmesi çerçevesinde uygulanan Harf Devrimi’nin 92’inci yıl dönümü kaydediliyor.

Harf Devrimi çerçevesinde, Türkiye’de 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı “Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun”u kabul edilmiş ve yeni alfabenin yerleştirilmesi süreci başlamıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), ilk önce 28 Mayıs 1928’de 1 Haziran’dan itibaren resmî daire ve kuruluşlarda uluslararası rakamların kullanılmasına yönelik bir yasa çıkartmış, yaklaşık olarak bu yasayla aynı zamanda da harf reformu için bir komisyon oluşturulmuştur.

Yasanın kabulüyle o güne kadar kullanılan Arap harfleri esaslı Osmanlı alfabesinin resmiyetine son verilerek Latin harflerini esas alan Türk alfabesi yürürlüğe konulmuştur.

ATATÜRK
cumhuriyet
Harf Devrimi
Türk alfabesi
Bunlara da bakın: