Tarihin kara sayfalarından: 15 Mayıs 1919 İzmir'in işgali

Haberler
Mehmet Berk Yaltırık
15 Mayıs 2019, 16:53
Mehmet Berk Yaltırık
15 Mayıs 2019, 16:53

Milli Mücadelenin fitilini ateşleyen İzmir’in Yunan ordusu tarafından işgali, yüz yıl önce bugün gerçekleşmişti.

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı (Harb-i Umumi) akabinde İtilaf güçleriyle 30 Ekim 1918’de imzaladığı Mondros Mütarekesi’nin ardından, Yunanistan 15 Mayıs 1919’da İzmir’i ve müteakiben Anadolu’nun batısını işgale başlamıştı.

Yunan işgali savaş yorgunu bir milletin, İtilaf güçlerinin baskısı ve işgalleri altındayken silkinerek direnişe geçmesine, bozgun psikolojisine karşın imkanları ölçüsünde savunma ve kurtuluş olanakları aramaya sevkine yol açtı. Nitekim 19 Mayıs 1919’da modern Türkiye’nin kurucusu Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatacaktır.

Türk köylerinin talan edilip yakılması ve çeşitli saldırılarla, tecavüzlerle Anadolu’yu kana ve ateşe boğan işgalciler,
Milli Mücadele’nin (Kurtuluş Savaşı-İstiklal Harbi) başarıyla sürdürülmesi neticesinde 26 Ağustos’ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın (Atatürk), “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emriyle başlayan Büyük Taarruz harekâtı ile püskürtülecek, Türk ordusu Yunan işgali altındaki İzmir’e 9 Eylül 1922’de girecektir.