"Şehit diplomatımız Kemal Arıkan’ı ve terör kurbanı tüm şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz"

27 Mayıs 2020, 16:17

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ın şehit olduğu terör saldırısından hükümlü terörist Hampig Sasunyan’ın şartlı tahliye talebinin reddedilmesine ilişkin açıklama yayımladı. Terörist Sasunyan’ın talebinin Kaliforniya Valiliği tarafından reddedildiği aktarıldı.

Bahsi geçen açıklamanın tam metni şöyle:

“KALİFORNİYA VALİLİĞİ, 26 MAYIS 2020 TARİHLİ NİHAİ KARARINDA ŞARTLI TAHLİYE TALEBİNİN UYGUNLUĞU KARARINI REDDETMİŞTİR”

“Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan’ın 28 Ocak 1982 tarihinde şehit olduğu terör saldırısını Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba, Ermeni terör örgütü adına düzenlemiş, yakalanan Hampig Sasunyan yargılanmış ve afsız ömür boyu hapis cezasına çaptırılmıştır. Firar eden diğer terörist Krikor Saliba’nın ise 1982 yılında Lübnan iç savaşında öldüğü iddia edilmiştir.

Terörist Sasunyan, ABD yasalarını zorlamak niyetiyle, şartlı salıverilme hakkından yararlanmak üzere 2019 yılında bir kez daha başvuru yapmıştır. 27 Aralık 2019 tarihinde görülen şartlı tahliye duruşmasında, Sasunyan’ın şartlı tahliyeye uygunluğuna karar verilmiştir.

Bu kararın uygulanmaması yönündeki beklentimiz, gerekçeleriyle birlikte ilgili ABD makamlarının dikkatine getirilmiştir. Kaliforniya Valiliği, 26 Mayıs 2020 tarihli nihai kararında şartlı tahliye talebinin uygunluğu kararını reddetmiştir.

“TERÖRİST SASUNYAN’IN ALÇAKÇA İŞLEDİĞİ BU CİNAYET HASTALIKLI VE ÇARPIK BİR İDEOLOJİNİN KORKUNÇ BOYUTLARINI ORTAYA KOYAN BİR SUÇ OLARAK ASLA UNUTULMAYACAKTIR”

Terörist Sasunyan’ın alçakça işlediği ve mahkumiyeti süresince hiçbir pişmanlık emaresi sergilemediği bu cinayet hastalıklı ve çarpık bir ideolojinin korkunç boyutlarını ortaya koyan bir suç olarak asla unutulmayacaktır.

Dünyadaki nefret söyleminin ve aşırıcılığın vardığı son nokta olan terörün cezasız kalmayacağını bir kez daha gösteren bu karar memnuniyetle karşılanmıştır.

Bu vesileyle şehit diplomatımız Kemal Arıkan’ı ve terör kurbanı tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.”

ABD
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Hampig Sasunyan
terörist
Türkiye