Sakarya Kırımlı Türkler Derneğinden 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü bildirisi

Diaspora
_QHA Ankara
19 Mayıs 2022, 16:02
_QHA Ankara
19 Mayıs 2022, 16:02

Sakarya Kırımlı Türkler Derneği, 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü ve Soykırımı’nın 78. yıl dönümü münasebetiyle Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde basın açıklaması yaptı. Sakarya Kırımlı Türkleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Çağlayan Kart, derneğin sürgüne ilişkin basın bildirisini okudu.

Sakarya Kırımlı Türkler Derneği, 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü ve Soykırımı’nın 78. yıl dönümü münasebetiyle AKM önünde basın açıklaması yaptı. Sakarya Kırım Türkleri Derneği’nin basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“78 yıl önce bugün! Kırım’ın asli unsuru olan Kırım Tatar Türkleri Sovyet lideri Stalin’in asılsız gerekçeler ile aldığı kararla 18 mayıs 1944 gecesi insanlık dışı muamele ile hayvan vagonlarında vatanları Kırım’dan Sibirya ve orta Asya çöllerine sürülmüşlerdir. Stalin gizli bir kararname imzalayarak, Kırım Tatar Türklerinin Orta Asya ya sürülmesine karar verdi. Sürgün, 20 mayıs ta başlatılıp 1 temmuz da sonuçlandırılmak isteniyordu. Ancak operasyon 2 gün önceye alındı ve Kırım Tatar sürgünü 18 mayıs 1944 te saat 03.0 sıralarında başlatıldı. Aynı dönemde 2. Dünya savaşı devam ettiği için Kırım Tatar erkeklerinin çoğunluğu Sovyet ordusunda hitler Almanyası’na karşı cephede savaşıyordu.

Kırım’da geride kalan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar Sovyet askerleri tarafından gece yarısı uyandırılarak 15 dakika içerisinde meydanlarda toplandı ve hayvan vagonlarına dolduruldu. Binlerce Kırım Tatarı 3 gün içinde hayvanların taşındığı vagonlarla Orta Asya ya sürgün edildi Sürgüne gönderilenlerin yarısına yakını yollarda hastalıktan ,açlıktan ,zor şartlardan dolayı hayatlarını kaybettiler. Ölülerini gömmelerine izin verilmedi.

Kırım Tatar Türkleri Kırım’dan sürüldükten sonra Türk kültürü ve diğer topluluklarının izlerinin silinmesi için önce cami ve mezarlıkları yok ettiler daha sonra Türkçe olan yer isimlerini Rusça olarak değiştirdiler. Kırım Tatarları 1989 yılının sonuna kadar sürgün yerlerinde zorla tutuluyorlardı. Anavatan Kırım’a geri dönme teşebbüsleri, ise hapisle
ve yeni sürgünle cezalandırılıyordu.

Sovyetler Birliğinin dağılması ile birlikte Kırım Tatar Türkleri vatana dönmeye başlarken 150 bini maddi yetersizlik ve yasal engeller nedeni ile orta Asya da kaldı. 18 mayıs 1944 sürgünün üzerinden 78 yıl geçmesine rağmen Kırım Tatar Türklerinin elinden alınan maddi manevi ve milli haklarının hemen hemen hiçbirisi bu güne kadar tazmin edilmemiştir. Hatta son
20 yıl içinde Kırım’a dönebilen 350 bin Kırım Tatar Türklerinden”; Kırım’ın 26 şubat 2014 de Sovyet rejiminin devamı olan Rusya tarafından işgal edilmesi sonucu 20 bin kadarı vatanları Kırım’ı terk etmek zorunda kalmıştır. 

Kırım Tatar Türklerinin milli lideri MUSTAFA ABDÜLCEMİL KIRIMOĞLU, kapatılan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı RIFAT ÇUBAR ve bir çok halk temsilcisinin Kırım’a girmesine izin verilmediği gibi Kirim da kalanların üzerinde ki baskılarda artmaktadır. Bazıları da kimliği meçhul kişiler tarafından kaçırılıp öldürülmektedir. Bugün Kırım da silahlı Rus güçleri tarafından kaçırılan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan soydaşlarımızın sayısı 100 ün üzerindedir.

Kırım Tatar teşkilatları olarak Rusya’nın 2014 yılında Vatanımız Kırım’ı işgalinden 8 yıl sonra Ukrayna ana karasına saldırısını uluslararası hukukun kabaca ihlali ve Kırım’da işlediği insanlık suçlarının devamı olarak görüyor ve kınıyoruz. Rusya’nın hukuksuz ve kanunsuz savaş ve insanlık suçlarına karşı mücadelemiz suçluların, insanlık ve yargı mercileri önünde hesap
verip cezalandırılmaları sağlanana kadar devam edecektir.”

18 MAYIS 1944 KIRIM TATAR SÜRGÜNÜ VE SOYKIRIMI


Sovyet hükûmeti, Stalin’in emriyle 18 Mayıs 1944’te Kırım’daki tüm Kırım Tatarlarını vatanları Kırım’dan sürgün etti. Orta Asya ve Sibirya’ya sürgün edilen Kırım Tatarlarının yüzde 46’sı yolda veya gittikleri yerlerde açlık, susuzluk ve hastalık gibi çeşitli sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Kırım Tatarları, 1989’un sonuna kadar sürgün yerlerinde zorla tutuluyordu.

Anavatan Kırım’a geri dönme teşebbüsleri, hapisle ve yeni sürgünle cezalandırılıyordu. Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte Kırım Tatarları vatana dönmeye başlarken 150 bini maddi yetersizlik ve yasal engeller nedeniyle Orta Asya’da kaldı.

Ukrayna Parlamentosu, 2015 yılında Kırım Tatar Sürgününü soykırım olarak kabul etti ve 18 Mayıs tarihini “Kırım Tatar Soykırım Kurbanlarını Anma Günü” olarak ilan etti.