İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni genelge gönderdi!

Güncel
Ozan Barış Erim
30 Nisan 2021, 19:56
Ozan Barış Erim
30 Nisan 2021, 19:56

Türkiye İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Seyahat İzin Belgesi konulu yeni bir genelge gönderdi. Genelge kapsamında; zorunlu görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlileri ve profesyonel spor müsabaka ve kamplarına katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerinden seyahat belgesi istenilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı, bugün 81 İl Valiliğine Seyahat İzin Belgesi konulu ek genelge gönderdi. Genelge kapsamında; zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin yanı sıra profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci vb.) her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli kabul edilecek ayrıca bu kişilerden seyahat izin belgesi istenilmeyecek.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KABULLERİ SAĞLANACAK

Toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme veya firmalar tarafından bu hususa ilişkin kontrol sağlanacak. Kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş olan kişilerin (ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeden) toplu ulaşım araçlarına kabulleri sağlanacak.

ŞEHİRLERARASI SEYAHATLERİNE İZİN VERİLECEK

Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerinin şehirlerarası seyahatlerine izin verilecek ve seyahat izin belgesi istenmeyecek.