Rusya, pandemiyi Kırım'daki baskı politikasını artırmak için kullanıyor

Haberler
E. K.
21 Aralık 2020, 15:30
E. K.
21 Aralık 2020, 15:30

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Kırım’da Rus işgalcilerin, salgına rağmen özellikle Kırım Tatarlarına yönelik baskıları devam ettirdiklerini vurguladı. Ceppar, BM’nin diyalog toplantısında, Kırım’da yaşanan hak ihlallerine dikkat çekti.

BM İnsan Hakları Konseyi, Ukrayna konusunda oturumlar arası interaktif diyalog toplantısı düzenledi. Toplantının temelini, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) koronavirüs salgınının Ukrayna’daki insan hakları üzerindeki etkisine ilişkin BM İnsan Hakları Genel Sekreter Yardımcısı Ilze Brands Kehris tarafından sunulan tematik raporu oluşturdu.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, 18 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşen söz konusu toplantı sırasında, Rus işgali altındaki Kırım’da işgalci yönetimin, salgına rağmen baskı politikasını sürdürdüğünü ve bu baskıların özellikle Kırım Tatarlarına yönelik olduğunu vurguladı. Siyasi tutsakların yanı sıra koronavirüs (COVID-19) semptomları olan kişilerin Kırım’da uygun tıbbi bakımdan mahrum bırakıldığını kaydeden Ceppar, koronavirüs hastalığına rağmen hücreye atılan siyasi tutsak Teymur Abdullayev ile ilgili duruma da dikkat çekti.

RUSYA, BASKILARI ARTIRMAK İÇİN SALGINI BAHANE EDİYOR

Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’nin gereklerine rağmen, Rusya’nın salgını kontrol altına almak için önlemler almadığını, yasa dışı zorunlu askerlik dahil toplu askeri faaliyetlerde bulunmaya devam ettiğini belirten Ceppar, koronavirüs salgınına ilişkin gerçek sayıların gizlendiğini vurguladı.

Bunun yanı sıra Bakan Yardımcısı Ceppar, Rusya’nın yarımada ile Ukrayna ana karası arasındaki hareketi ciddi şekilde kısıtlayarak yarımadadaki demografik durumu ve Kırımlı gençlerin eğitim haklarını olumsuz etkilediğini kaydetti. Bakan Yardımcısı, 16 Aralık 2020 tarihinde BM Genel Kurulunda yapılan oylama sırasında, Kırım’da insan hakları durumu ile ilgili kararı destekleyen ülkelere teşekkürlerini bildirdi.

BM GENEL KURULU, KIRIM’DAKİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE YÖNELİK KARARI KABUL ETTİ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık tarihinde, Rus işgali altında bulunan Kırım’daki insan hakları durumu ile ile ilgili yenilenmiş kararı kabul etti. Kabul edilen kararda, Rusya’nın insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk alanındaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtildi. BM Genel Kurulu, Rusya’nın Kovid-19 salgınını yarımadada haksız kısıtlayıcı önlemler almak için kullandığını ve nüfusa yönelik baskıyı yoğunlaştırdığını vurguladı.

Kararda, Rusya’nın Kırım sakinlerinin Ukrayna eğitim sistemine erişimini engellediği belirtilirken, Ukrayna vatandaşlarının dini haklarının ihlal edildiği de kaydediliyor. Rusya’nın kasıtlı olarak milli kimliği koruma imkanını engellediği, vatandaşlığı değiştirmeye zorladığı ve yarımadanın demografik yapısını değiştirmeye yönelik bilinçli politika izlediği belirtilen Kararda, Rusya Federasyonu’na uluslararası izleme misyonları için Kırım’a engelsiz ve tam erişim sağlama çağrısı yer alıyor.

Bu, BM Genel Kurulunun işgal altındaki Kırım’daki insan hakları meselelerine ilişkin beşinci ve Rusya’nın Ukrayna yarımadasını ilhak etme girişimine uluslararası tepki bağlamında dokuzuncu kararıdır.