Rusya'da her beş iş yerinden biri tehlikeli!

Haberler
_QHA Ankara
18 Nisan 2019, 13:36
_QHA Ankara
18 Nisan 2019, 13:36

Rusya Federasyonu Çalışma Bakanlığı raporunda her beş işyerinden birinin çalışma koşullarının zararlı veya tehlikeli olduğu bildirildi.

Rapor işyerlerinin yüzde 40’ından fazlasında üretim koşullarının etkisiyle meslek hastalıklarının ortaya çıktığını belirtiyor.

2.2 MİLYON İŞÇİ TEHLİKE ALTINDA

Bakanlığın toplam 26,5 milyon işyerini taradığı araştırmanın raporunda kabul edilebilir çalışma koşullarına sahip işyerlerinin oranının yüzde 79, zararlı ve tehlikeli çalışma koşullarına sahip işyerlerinin oranının yüzde 21 olduğu bildiriliyor.

Rapora göre 2,8 milyon işyerinde işçiler üretim şartlarından hafif bir şekilde etkileniyorlar (geçici hastalıklar), 2,2 milyon işyerinde ise tehlikeli durumlara maruz kalıyorlar; ve bu üretim koşulları hafif şiddetli meslek hastalıklarının ortaya çıkmasına neden oluyor.

ÇALIŞMA KOŞULLARI SAKAT BIRAKIYOR, MESLEK HASTALIKLARINA SEBEP OLUYOR

Aynı rapora göre, 366,2 bin işyerinde çalışma koşulları, hafif ve orta dereceli hastalıkların ardından sakatlığa sebep oluyor ve 23,8 bin işyerinde ise işçiler çalışma koşulları nedeniyle ağır hastalıklara yakalanıyor. Tehlikeli çalışma koşullarının var olduğu işyeri sayısı ise 36,7 bin olarak kaydedildi.