Rüstem Umerov: Moskova, Kırım'ı kontrol altına almak için Kırım Tatarlarını yok etmeyi hedefliyor

05 Haziran 2020, 18:16

Ukrayna Adalet Bakanlığı, “İnsan Hakları ve İşgal Altındaki Bölgelerin Yeniden Entegrasyonu” konulu telekonferans yöntemiyle bir toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Ukrayna Milletvekili Rüstem Umerov, işgalden sonra Rusya’nın ikinci bir aşamaya geçerek, Kırım’da yeniden sömürgecilik politikası başlattığını vurguladı.

Kırım Tatar Milli Kurultayı delegesi, Ukrayna Parlamentosu Ses (Golos) Partisi Milletvekili Rüstem Umerov, Rusya’nın, işgal altındaki Kırım’dan, Ukrain ve Kırım Tatar kimliğinin kültürel, siyasi ve ideolojik bileşenlerini çıkarmayı hedeflediğini kaydederek, Rusya’nın yasa dışı şekilde kendi vatandaşlarını Kırım’a yerleştirdiğine dikkat çekti.

UMEROV: MOSKOVA, KIRIM TATARLARINI YOK ETMEYİ HEDEFE KOYDU

Umerov, “Rusya’nın amacı, Ukrain ve Kırım Tatar etno-politik, kültürel ve ideolojik bileşenlerini Kırım’dan çıkarmaktır. Ukrainler ve Kırım Tatarları, (işgalcilerin) Kırım’ı Ruslaştırma planına engel oluyor. Moskova, Kırım topraklarını kontrol altına almak için kendine yerli halk olan Kırım Tatarlarını yok etme hedefini koydu. Rusya yasa dışı olarak vatandaşlarını Kırım’a yerleştiriyor. Bu vatandaşlarının çoğu Rusya Silahlı Kuvvetleri görevlileri.” ifadelerini kullandı.

“KIRIM TATAR HALKI, KIRIM’DA ETNİK VE DİNİ BASKILARA MARUZ KALIYOR”

Kırım’da Ukrayna yanlısı tutum sergileyen insanların devamlı olarak Rus baskı organlarının kontrolü altında tutulduğunu belirten Umerov, “İnsanlar, ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü gibi temel haklarını kullanamıyor. Vatandaşlarımız, Kırım’da etnik, dini baskılara maruz kalıyor. Rusya’nın çıkarlarına aykırı tutum sergileyen sivil kuruluşlarının faaliyetleri yasaklanıyor. Kırım Tatar Milli Meclisinin yasa dışı yasağı ve fikrini açıkça ve barışçıl şekilde dile getiren Kırım Tatarlarının kovuşturulması; bunlar işgal altındaki Kırım’ın gerçekleri.” dedi.

RUSYA, ZİHİNLERİ VE KALPLERİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR

İşgal altındaki Kırım’da anaokulu, okul, üniversite ve iş yerleri dahil olmak üzere insanların devamlı olarak Rus propagandasının etkisi altında bulunduğunu ifade eden Milletvekilii Umerov, “Rusya topraklarını ele geçirdi… Şimdi ise özel yöntemleri kullanarak, Kırım’ı sömürmeye ve orada yaşayan insanların zihinlerini ve kalplerini ele geçirmeye çalışıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Kırım Tatar Milli Kurultayı delegesi, Ukrayna Parlamentosu Ses (Golos) Partisi Milletvekili Rüstem Umerov, Ukrayna yönetiminin tüm bunları göz önünde bulundurarak; işgal edilen Kırım’da Rus baskısından zarar gören her Ukrayna vatandaşını savunması, Kırım’ın kültür mirasını koruması, Ukrayna’nın yerli halkı olarak Kırım Tatar halkının haklarının korunması ve gerçekleştirilmesi için uygun koşulların sağlanması ve ayrıca Rusya’ya yönelik baskıların artırılması için çalışma yapması gerektiğini kaydetti.


İşgal Altındaki Kırım
Rus baskısı
Rüstem Ümerov
Bunlara da bakın: