Rodos ve İstanköy Türklerinin sorunları BM forumunda gündeme geldi

Güncel
Ayyıldız Huri Kaptan
02 Aralık 2019, 13:08
Ayyıldız Huri Kaptan
02 Aralık 2019, 13:08


Rodos ve İstanköy Türkleri’nin sorunları BM forumunda dile getirildi.

ROİSDER (Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı tarafından 28-29 Kasım 2019 tarihlerinde, Cenevre’deki Birleşmiş Milletler(BM) Azınlık Sorunları Forumu 12. Oturumu’nda, Rodos ve İstanköy Türkleri’nin yaşadığı sorunlar dile getirildi.

Forumda bir bildiri sunumu yapan Kaymakçı, Rodos ve İstanköy’de resmi olmayan kayıtlara göre 9 bin Türkün yaşadığını ve vahim düzeyde bir asimilasyon politikasıyla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

”YUNANİSTAN TÜM ANLAŞMALARI GÖZ ARDI ETMEYE DEVAM EDİYOR”

Kaymakçı,”Rodos ve İstanköy Türklerinin azınlık kültürel hakları; Uluslararası Antlaşmalar(1913 Atina Antlaşmasına bağlı 3 numaralı protokol, 1978 Viyana Sözleşmesi’nin 15.maddesi, 10 Ağustos 1920 Yunan Sevr Antlaşması, 30 Ocak 1923 Mübadele Sözleşmesi, Lozan Antlaşmasının 37-45 maddeleri, 1926 Atina ve 1930 ve 1933 Ankara Antlaşmaları ve 1947 Paris Antlaşması vb gibi) yanında Avrupa Konseyi,Avrupa Birliği,Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı,Birleşmiş Milletler ve Yunanistan Anayasası bağlamında işlenmiş bulunuyor. Buna rağmen Yunanistan,bütün bunları gözardı etmeye devam etmektedir.” dedi.

Kaymakçı, Yunanistan Devleti’ni aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmeye davet ettiklerini belirtti:

”Yunanistan Devleti, bir Avrupa Birliği üyesi olarak, Anayasası’nda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve diğer insan hakları dökümanlarında yer aldığı üzere azınlık hakları dahil insan hakları alanındaki sorumluluklarını yerine getirmelidir.

Yunanistan Devleti, Türk çocuklarına çift dillik temelinde Türkçe öğrenim ve eğitim yapan okulların açılması için Rodos ve İstanköy’de bulunan Türk azınlığının temsilcileri ile diyalog kurmalıdır.

Yunanistan Devleti, Rodos ve İstanköy Türklerinin bir insanlık hakkı olan anadilleri Türkçe’yi öğrenmelerinin önündeki bütün engelleri ivedilikle kaldırmalıdır.

Yunanistan Devleti, çift dillik temelinde devlet okulları yanında Türkçe ve Yunanca olmak üzere iki dilde eğitim yapan özel okulların açılmasına da müsaade etmelidir.

Yunanistan Devleti, Yunan okullarında okutulan tarih dersleri kitaplarındaki Türk imgesine ait olumsuz ve ötekileştirici söylemler kaldırmalıdır. Yunanistan Devleti,Rodos ve İstanköy’deki okullarda çift dillilik temelinde Türkçe eğitim-öğrenim yapılması konusunda Avrupa Konseyi’nin “Rodos ve İstanköy’deki Türk Kökenli Yunanistan Vatandaşlarının Durumu Hakkındaki 1867 (2012) Nihai Versiyon Kararları”nı uygulamalıdır.”