Resmi Gazete'de yayımlandı! Yiyecek-içecek sektörüne verilecek ciro kaybı desteği ne kadar?

Ekonomi
Ayyıldız Huri Kaptan
06 Şubat 2021, 10:55
Ayyıldız Huri Kaptan
06 Şubat 2021, 10:55

Koronavirüs salgını dolayısıyla yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere verilecek “ciro kaybı desteği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Ciro kaybı desteğine ilişkin başvuru süresi ile diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirleneceği bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugün Resmi Gazete’de yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla verilecek “ciro kaybı desteği” yayımlandı. Karara göre, ciro kaybı desteği Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Bu destekten 2019’da ya da öncesinde başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019’da cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020’deki cirosu yüzde 50 ve üzeri azalan işletmeler faydalanacak.

CİRO KAYBI DESTEĞİ TEK SEFERDE ÖDENECEK

Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla 2020’deki ciroların 2019’daki cirolara göre azalan tutarının yüzde 3’ü esas alınarak verilecek.

KDV BEYANNEMELERİ ESAS ALINACAK

İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak itibarıyla 2019 ve 2020’deki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen Katma Değer Vergisi beyannameleri esas alınacak. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 dönemlerine ilişkin verilen beyannameler, ciro hesaplamasında dikkatte alınmayacak.

BAŞVURU SÜRESİ

Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilecek. Ciro kaybı desteğine ilişkin başvuru süresi ile diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirlenecek.