"Yunan makamları, Türk-Müslüman Vakıflarına ait malların eritilmesine ilişkin politikayı sürdürüyor"

Güncel
Ayyıldız Huri Kaptan
17 Haziran 2021, 14:18
Ayyıldız Huri Kaptan
17 Haziran 2021, 14:18

Rodos-İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER), İstanköy adasındaki Müslüman Türk Vakfına ait tarihi eserin yıkılmasını kınadı. ROİSDER, Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı ile İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumundan artık insanlığın ortak malı olan bu eserlerin korunmasını talep ettiğini bildirdi.

ROİSDER, Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı ile İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kuruluna 11 Haziran 2021 tarihinde gönderdiği mektuplarla adada yaşanan durumu kınadı. ROİSDER, insanlığın ortak malı olan bu eserlerin korunmasını talep etti. ROİSDER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İstanköy adasında Türk-Müslüman Vakıflarına ait kültürel eserlerin haraç-mezat satılmaya devam ettiğini söyledi.

Rodos İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği - YouTube

ROİSDER: KÜLTÜREL SOYKIRIM HIZLANDI

ROİSDER Başkanı Kaymakçı, Rodos ve İstanköy Türklerinin Türk kimliklerinin kabul edilmesini ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen yasa ve baskıların kaldırılmasını isteyen açıklamasında şunları kaydetti:

“Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni’nin İstanköy’e gerçekleştirmiş olduğu bir ziyarette, hasarlı camilerin bakım ve onarımının devletten beklenilmemesi gerektiğini ifade etmektedir. Devletten destek alamayan Türk Müslüman Vakıfları, taşınmaz mallarını haraç-mezat satmaktadır. Böylece kimlik-mekan arasındaki bağların ortadan yok edilmesiyle kültürel soykırım hızlanmıştır.

“Yunan makamları Rodos ve İstanköy’de Türk-Müslüman Vakıflarına ait malların eritilmesine ilişkin politikayı sürdürmektedir.”

Mustafa Kaymakçı

“BURADA KASITLI VE KÖTÜ NİYETLİ İŞLEM VE TUTUM VAR”

Son olarak 6 Mayıs 2021 tarihinde yerel basından 2017 depreminde hasar gördüğü gerekçesiyle İstanköy şehir merkezindeki Defterdar İbrahim Efendi Camii’nin şadırvanının bulunduğu yerden Vakfa ait bir araziye nakledildiğini ve bilahare iş makineleriyle yıkıldığını maalesef öğrenmiş bulunuyoruz. Söz konusu şadırvanın daha önce özel bir operasyonla, Eleftherias Meydanı’ndan alınarak İstanköy’ün ana yolları üzerinden bir park yerine taşınmıştı. Defterdar İbrahim Efendi Camii’nin şadırvanının taşınarak yıkılmasının doğru bir işlem olmadığı açıktır. Taşınması çok zorunlu ise yine yıkılmadan özel bir operasyonla da yapılabilirdi. Burada kasıtlı ve kötü niyetli bir işlem ve tutum vardır.
Defterdar Camii’nin restorasyon projesi tamamlandığında şadırvanın eski yerine yerleştirileceği bildirilmekle birlikte, 2017’den beri bir türlü başlanamayan restorasyonun ne zaman tamamlanacağı belirsizdir.

“YUNAN MAKAMLARININ TASFİYE İŞLEMİ İBADET ÖZGÜRLÜĞÜNÜ YOK EDEN BİR YAKLAŞIM”

Vakıf mallarının korunmasının İstanköy ve Rodos’un Müslüman Türk ahalisinin din ve ibadet özgürlüğü ile bağlantılı bir mesele olduğu aşikardır. Bahse konu din ve ibadet özgürlüğünün cemaat olarak kullanılabilmesi için söz konusu malların korunması elzemdir. Bu itibarla, Yunan Yönetimleri tarafından atanmakta olan Yönetim Kurullarının sürdürdüğü tasfiye işlemleri, aynı zamanda din ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan ve yok eden bir yaklaşımdır.

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri, Osmanlı mirasına sahip çıkıyor |  Kırım Haber Ajansı

KINAMA VE TALEP MEKTUBU İLE YAPILMASI BEKLENENLER

ROİSDER olarak Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı ile İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumuna 11 Haziran 2021 tarihinde göndermiş olduğumuz mektuplarla bu durumu şiddetle kınadığımızı ve artık insanlığın ortak malı olan bu eserlerin korunmasını talep ettiğimizi bildirmiş bulunmaktayız.

ROİSDER olarak, Yunanistan Devleti’nden;

Rodos ve İstanköy Türklerinin Türk kimliklerini kabul etmesi ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen yasa ve baskıların kaldırmasını,
• Türk çocuklarına çift dillilik temelinde en azından ilköğretim düzeyinde anadil eğitimi hakkı vermesini,
• Türk Müslümanlarının ibadetlerini özgür olarak ifade etmelerini sağlamasını,
• Osmanlı Türklerinden kalan kültürel eserlerin korunmasına, bakım ve onarımına Yunan hükümetlerinin özen göstermesini,
• Türk Müslüman Vakıf Malları Yönetim Kurumu üyelerinin, Rodos ve İstanköy Türkleri arasında yapılacak özgür bir seçimle gelmelerinin gerçekleştirilmesini talep ediyoruz.”