MGK Bildirisinde Ukrayna ile ilgili Montrö ve arabuluculuk vurgusu: Türkiye, barış için çabalarını sürdürecek

Güncel
qha muhabir
24 Mart 2022, 01:42
qha muhabir
24 Mart 2022, 01:42

Beştepe’de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası MGK bildirisi yayımlandı. Görüşmelerde Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşla ilgili son gelişmelerin de ele alındığı bildirildi. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşla ilgili Montrö Boğazlar Sözleşmesinin titizlikle uygulanacağı ve arabuluculuk çabalarının sürdürüleceği vurgulandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ulusal ve bölgesel güvenlik gündemiyle 23 Mart 2022 tarihinde Beştepe’de toplandı. Toplantı sonrasında 5 maddelik yazılı açıklama yayımlandı. Görüşmelerde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla ilgili son gelişmelerin de ele alındığı bildirildi.

UKRAYNA’NIN EGEMENLİĞİNE VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEK VURGUSU

Bildiride, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek çözüm bulma çabalarının artırılması gerektiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Saldırıların bir an önce nihayete erdirilerek ateşkesin sağlanmasına ve iki ülke arasındaki sorunların Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı bir şekilde çözülmesine yönelik çabaların artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilmiştir. Türkiye’nin Karadeniz’de barış ve istikrarın idamesi için Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin titizlikle uygulanması da dahil olmak üzere sorumluluklarının gereğini yerine getirmesinin yanında arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetlerini sürdüreceği belirtilmiştir.”

MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ TİTİZLİKLE UYGULANACAK

Rusya-Ukrayna arasındaki durumla ilgili Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin titizlikle uygulanacağı ve arabuluculuk çabalarının sürdürüleceği belirtilen MGK bildirisinin tam metni şöyle:

MİLLÎ GÜVENLİK KURULU, 23 MART 2022 TARİHİNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANMIŞTIR.

TOPLANTIDA;

1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ VE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE, MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ İLE BEKAMIZA YÖNELİK HER TÜRLÜ TEHDİT VE TEHLİKEYE KARŞI YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA AZİM, KARARLILIK VE BAŞARIYLA İCRA EDİLEN OPERASYONLAR HAKKINDA KURULA BİLGİ SUNULMUŞ VE İLAVE TEDBİRLER GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR.

2. RUSYA FEDERASYONU İLE UKRAYNA ARASINDAKİ SON GELİŞMELER TÜM BOYUTLARIYLA ELE ALINMIŞ; SALDIRILARIN BİR AN ÖNCE NİHAYETE ERDİRİLEREK ATEŞKESİN SAĞLANMASINA VE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SORUNLARIN UKRAYNA’NIN EGEMENLİĞİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ GÖZETİLEREK KALICI BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜLMESİNE YÖNELİK ÇABALARIN ARTIRILMASINA İHTİYAÇ DUYULDUĞU KAYDEDİLMİŞTİR.

TÜRKİYE’NİN, KARADENİZ’DE BARIŞ VE İSTİKRARIN İDAMESİ İÇİN MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ’NİN TİTİZLİKLE UYGULANMASI DA DÂHİL OLMAK ÜZERE SORUMLULUKLARININ GEREĞİNİ YERİNE GETİRMESİNİN YANINDA ARABULUCULUK VE KOLAYLAŞTIRICILIK ÇABALARINI SÜRDÜRECEĞİ BELİRTİLMİŞTİR.

3. IRAK’TAKİ SİYASİ SÜREÇLERİN, ÜLKEDEKİ İSTİKRARI PEKİŞTERECEK ŞEKİLDE İLERLETİLMESİ TEMENNİSİ DİLE GETİRİLMİŞ; IRAK HALKININ GÜVENLİĞİNE VE HUZURUNA ATFEDİLEN ÖNEM VURGULANARAK TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZİN KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEĞİ KAYDA GEÇİRİLMİŞTİR.

4. LİBYA’DA BÜYÜK FEDAKÂRLIKLARLA TESİS EDİLEN SÜKÛNETİN, LİBYA HALKININ HUZUR VE REFAHA KAVUŞMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM VE FIRSAT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLMİŞ; YENİ ÇATIŞMALARA SEBEBİYET VEREBİLECEK ADIMLARDAN KAÇINILMASI, KALICI BARIŞ VE İSTİKRARIN TESİSİ İÇİN DEMOKRATİK SÜREÇLERİN MEŞRUİYET ZEMİNİNDE İŞLETİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNULMUŞTUR.

5. TÜRKİYE’NİN, SINIR GÜVENLİĞİNİ VE DOĞU AKDENİZ’DEKİ HAKLARINI KORUMADAKİ KARARLILIĞININ, KARADENİZ’İN KUZEYİNDE YAŞANAN GELİŞMELERDEKİ DENGELİ DURUŞUNUN, BALKANLAR VE KAFKASYA’DA İSTİKRARI TESİS VE SÜRDÜRME YÖNÜNDE SERGİLEDİĞİ ISRARIN, KÜRESEL VE BÖLGESEL BARIŞI SAĞLAMA GAYRETLERİNİN NE DERECE İSABETLİ OLDUĞUNUN SON GELİŞMELERLE BİR KEZ DAHA GÖRÜLDÜĞÜ TEYİT EDİLMİŞTİR.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SAYGIYLA SUNULUR.