Kırım Temsilciliğinde, Rus işgali altındaki Kırım'da yaşanan ekolojik ve çevresel sorunlar ele alındı

Haberler
Manas
30 Temmuz 2022, 17:21
Manas
30 Temmuz 2022, 17:21

Ukrayna Cumhurbaşkanının Kırım Daimi Temsilciliği ofisinde, Kırım Tatar Kaynak Merkezi uzmanlarının hazırladığı “İşgal altındaki Kırım’da Ekolojik ve İklimsel Ayrımcılık” adlı araştırmanın tanıtımı düzenlendi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Kırım Daimi Temsilciliğinde, 29 Temmuz 2022 tarihinde Kırım Tatar Kaynak Merkezi uzmanlarının hazırladığı “İşgal Altındaki Kırım’da Ekolojik ve İklimsel Ayrımcılık” adlı araştırmanın tanıtımı düzenlendi. Toplantıya; Ukrayna Cumhurbaşkanının Kırım Daimi Temsilcisi Tamila Taşeva, Kırım Tatar Kaynak Merkezi Başkanı Eskender Bariyev ve Uluslararası Rönesans Vakfı Genel Müdür Yardımcısı İnna Podlutskaya katıldı. Etkinlikte konuşan Eskender Bariyev, “Kırım Tatar Kaynak Merkezi sistematik olarak Kırım’daki ekolojik durum hakkında çalışıyor. İşgal altındaki Kırım’daki çevresel durum hakkında önemli uluslararası çevre örgütlerine ve yapılarına şimdiden onlarca başvuru, şikayet, rapor sunduk. Bunu konuşmaya devam etmeli ve bu mesajı uluslararası topluma iletmeliyiz. Bu yüzden bu çalışmayı iki dilde hazırladık: Ukraynaca ve İngilizce” dedi.

На зображенні може бути: 1 особа, сидить, стоїть та у приміщенні

TAŞEVA: SEKİZ YIL İÇERİSİNDE KIRIM’DAKİ ASKERİLEŞTİRME FAALİYETLERİ, KIRIM’IN EKOSİSTEMİNİ BOZDU

Ukrayna Cumhurbaşkanının Kırım Daimi Temsilcisi Tamila Taşeva, toplantı kapsamında Kırım’da Rusya’nın askeri faaliyetlerine dikkat çekerek, “İşgalci Rusya sekiz yılda işgal altındaki Kırım’da azami düzeyde askerileştirdi ve bunun Kırım ekosisteminin önemli ölçüde bozulmasına neden oldu. Ancak bu konuya gerek Ukrayna’da gerekse yurt dışında gereken özenin gösterilmiyor. Bu nedenle, Kırım Platformu’nun bir ofisi olarak da işlev gören Kırım Özerk Cumhuriyeti’ndeki Ukrayna Cumhurbaşkanı Temsilciliği, Rusya’nın çevreye verdiği zarar konusunu gündeme getirmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

На зображенні може бути: 2 людини, люди сидять та у приміщенні

Toplantıda Kırım’daki ekolojik durum hakkında bilimsel değerlendirmelerde bulunan Akademisyen Evgeniy Globistov, Kırım’daki yaşam koşullarının karmaşıklığından kaynaklanan çevresel sorunların, Rus işgaliyle beraber daha da arttığı ifade etti. Bu durumun, Kırım nüfusunun belirli bir bölümünü Kırım’ın güney bölgeleri de dahil olmak üzere iç ve dış göçe itebileceğine dikkat çekerek, “Bu çalışma, Kırım’ın yeniden entegrasyonu, ülkemizin toprak bütünlüğünün restorasyonu ve geleceğe gerçekçi bir bakış açısıyla bakmamız için oldukça somut bir perspektife sahiptir” açıklamasını yaptı.