Dışişleri Bakanlığı, AP'nin Türkiye raporuna sert tepki gösterdi

Güncel
Ayyıldız Huri Kaptan
20 Mayıs 2021, 13:34
Ayyıldız Huri Kaptan
20 Mayıs 2021, 13:34

Avrupa Parlamentosunun, 2019-2020 Yılı Türkiye Raporu’nda, ilişkilerin askıya alınması ve asılsız Ermeni iddialarına yönelik açıklamalarına Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından tepki gösterildi. Bakanlık, söz konusu rapora ilişkin, “Haksız, yanlı Yunan ve Rum tezlerini yansıtan ve 1915 olaylarına ilişkin tek taraflı tutarsız Ermeni anlatılarına dayanan önyargılı bu yazımı reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosunun (AP) tavsiye kararı niteliğindeki 2019-2020 Yılı Türkiye Raporu, 19 Mayıs 2021 tarihinde AP Genel Kurulu’nda 64’e karşı 480 üyenin oyuyla kabul edildi. Avrupa Parlamentosunun Türkiye raporunda Avrupa Birliğinden “Türkiye ile üyelik müzakerelerini askıya alması” istenirken, Türkiye’ye de “Ermeni soykırımını” tanıması çağrısı yapıldı. Ayrıca, raporda “Bozkurtlar” olarak adlandırılan ülkücü hareketin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yasaklanması öngörüldü. Dışişleri Bakanlığı söz konusu raporda yer alan yazımlara ve yapılan çağrılara yazılı açıklamaile sert tepki gösterdi.

“NESNELLİKTEN UZAK KARARIN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından 19 Mayıs 2021 tarihinde konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, AP’nin tavsiye niteliğindeki 2019-2020 Yılı Türkiye dair şunlar kaydedildi:

“Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin, AB’ye üyelik perspektifi temelinde olumlu bir gündem çerçevesinde yeniden canlandırılmasına yönelik çaba harcandığı bir dönemde, tek taraflı ve nesnellikten uzak olan söz konusu tavsiye kararının kabul edilmesi mümkün değildir.

“ERMENİ ANLATILARINA DAYANAN ÖNYARGILI YAZIMI REDDEDİYORUZ”

İnsan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, yönetim yapısı ve siyasi partilere ilişkin gerçek dışı iddialar içeren, ülkemizin etkin, çözüm odaklı, insani ve girişimci dış politikasını tehdit olarak gören, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında tamamen haksız, yanlı Yunan ve Rum tezlerini yansıtan ve 1915 olaylarına ilişkin tek taraflı tutarsız Ermeni anlatılarına dayanan önyargılı bu yazımı reddediyoruz.”

Dışişleri Bakanlığından AP'nin kararına sert tepki

“VİZYONSUZLUK VE AHDE VEFA İLKESİNDEN SAPMA ÇABASI”

Raporda yer alan ifadelerin Türkiye’nin katılım müzakereleri sürecinin geleceğini tartışmaya açmaya yönelik olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu ifadelerin “vizyonsuzluk ve ahde vefa ilkesinden sapma çabası” olduğu vurgulandı.
Açıklamada, katılım müzakereleri sürecinde yaşanan duraksamanın, Türkiye’nin reform iradesinin eksikliğinden veya AB müktesebatını üstlenme yetersizliğinden değil, bazı çevrelerin en başından bu yana üyelik sürecini Türkiye aleyhinde siyasi istismar vesilesi olarak kullanmış olmasından kaynaklandığını en iyi AB kurumları ve AP üyelerinin bildiğine değinildi.

TÜRKİYE: AP KISIR DÖNGÜSÜNDEN ÇIKMALIDIR

AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğu ve tüm Avrupa ve ötesi için bir kazanç olacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ülkemiz bu hedef doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. AB tarafı, taahhütlerimizi yerine getirdiğimiz 18 Mart Türkiye-AB Mutabakatı kapsamında özellikle göç konusunda çabalarımızı söylemde takdir ederken, katılım sürecinden göç iş birliğine kadar 18 Mart Mutabakatı’ndaki kendi taahhütlerini yerine getirme konusunda somut bir adım atamama kısır döngüsünden çıkmalıdır.

TÜRKİYE’DEN AP’YE TAVSİYE

AB’ye aday ülke olarak, AP’den beklentimiz, Türkiye aleyhindeki temelsiz iddiaların ve körü körüne suçlamaların zemin bulduğu platform olmak yerine, Türkiye ile ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği ile ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine ne şekilde katkı sağlanabileceğine yönelik yapıcı çalışmalar yürütmesidir.”