Av. Namık Kemal Bayar, Rusya'nın saldırganlığının altındaki temel ve gerçek sebebi değerlendirdi

Haberler
Ayyıldız Huri Kaptan
19 Ocak 2022, 15:55
Ayyıldız Huri Kaptan
19 Ocak 2022, 15:55

Dünya Kırım Tatar Kongresi (DQTK) Genel Sekreteri Av. Namık Kemal Bayar, Ukrayna-Rusya krizinde gelinen noktada Rusya’nın saldırganlığının altındaki temel ve gerçek sebebi değerlendirdi. DQTK Genel Sekreteri Av. Bayar, “Rusya’nın Ukrayna meselesinde bu kadar saldırgan tutum sergilemesinin tek ve gerçekçi sebebi güvenlik meselesi değildir. Bu görünürdeki, makyajlı sebepten öte bir gerekçe de değildir. Rusya’nın bu saldırganlığının altındaki temel ve gerçek sebep, Korkunç İvan zamanında temellerini atıp, Deli Petro devrinde binasını diktiği ve sonraki yüzyıllarda da içini döşediği Rus dünyasının çöküşünden duyduğu korku, kaygı ve histeri halidir.” dedi.

Rusya’nın Ukrayna sınırlarındaki ve işgal altında tuttuğu Kırım ve Donbas’taki askeri hareketliliği dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Dünya kamuoyu; Ukrayna sınırına askeri yığınaklarını artıran Rusya’nın Ukrayna’yı olası işgali endişelerinin beraberinde tırmandırdığı gerilimi ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Dünya Kırım Tatar Kongresi (DQTK) Genel Sekreteri Av. Namık Kemal Bayar, Ukrayna-Rusya krizinde gelinen noktada Rusya’nın saldırganlığının altındaki temel ve gerçek sebebi değerlendirdi. Dünya Kırım Tatar Kongresi (DQTK) Genel Sekreteri Av. Namık Kemal Bayar’ın konuya ilişkin açıklamasında yer alan ifadelerin tamamı şöyle:

“Ukrayna-Rusya krizinde Rusya’nın endişesinin NATO’nun genişlemesi olduğu hususu tek başına Rusya’nın bütün dünyayı karşısına alma gözü karalığını açıklamaya bence yeterli değildir. Bana göre konuya sadece Rusya’nın dış güvenlik kaygıları yönünden yaklaşmak görünürdeki sebebi kabullenmek anlamına bile gelebilir. Yani, Rusya güvenlik endişesi ile NATO’nun genişlemesine karşı Ukrayna’ya saldırmakta haklı olabilir gibi hukuka, adalete ve akla sığmayan bir sonuca varılabilir ki; Rusya yandaşları da bunu öne sürerek kendilerince yorum yapmaktadır.

RUSYA’NIN SALDIRGANLIĞININ GERÇEK NEDENİ NEDİR?

Rusya’nın Ukrayna meselesinde bu kadar saldırgan tutum sergilemesinin tek ve gerçekçi sebebi güvenlik meselesi değildir. Bu görünürdeki, makyajlı sebepten öte bir gerekçe de değildir.

Bana göre Rusya’nın bu saldırganlığının altındaki temel ve gerçek sebep Korkunç İvan zamanında temellerini atıp, Deli Petro devrinde binasını diktiği ve sonraki yüzyıllarda da içini döşediği Rus dünyasının çöküşünden duyduğu korku, kaygı ve histeri halidir. Sovyetler Birliğinin dağılması ile iliklerine kadar bu korkuyu hisseden Rusya’nın beş asırda kurabildiği bu dünyanın yıkılmasını engelleyebilmek için saldırganlık dışında pek de bir alternatifi kalmamıştır.

Rusya imparatorluğunun bugün çökmesini engellemeye çalıştığı bu Rus dünyasını doğru tanımlamakta fayda var. Halk yığınlarının Çarlık döneminde aristokrasiyi, Sovyet döneminde Komünist Parti elitlerini, Federasyon döneminde oligarşiyi beslemek üzere kullanıldığı bu Rus dünyasının ya da Rusya merkezli dünya görüşünün temelleri anti demokratik, baskıcı, insanların temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı, sömürgeci rejime dayalıdır. Bugünkü Kremlin rejiminin temel içgüdüsü ve bu içgüdünün dışavurumu da beş asırlık bu kesintisiz idare biçiminin korunması ve bunu koruyabilmek uğruna her türlü yıkımı göze almaktır.

Slavyan olmayan ulusların Rus dünyasından ayrılmaları bu dünyayı hafifçe sallar ama Slavyan halklar içinde Moskova Ruslarından sonra en büyük nüfusa sahip Ukrainlerin bu dünyadan kopup gitmesi Moskova merkezli Rus dünyası megali ideasının temelinden sarsılıp çöküşüne sebep olacaktır.

“RUSYA, 2014’TE KIRIM’I İŞGAL EDEREK KURŞUNU KENDİ KAFASINA SIKMIŞTIR”

Meselenin özü de işte burada yatmaktadır. Moskova Ruslarının en yakın akrabası olan Ukrainler, Moskova merkezli Rus dünyasının bu yapısı altında kalmak, bu karanlık dünyada yaşamamak yönünde bir irade sergilemeye başladıklarından beri Rusya’nın saldırı ve tehditlerini almaktadır. 1918’de kurulan Ukrayna Halk Cumhuriyeti’nin işgali, Holodomor (Büyük Açlık) ve sair Rusya saldırıları Ukrainlerin bu haklı ulusal taleplerinin önünü almak için yapıldı ve bugün de Rusya benzer bir saldırının hazırlığını tamamlamıştır.
Konunun Rusya açısından en korkutucu ve Kremlin rejimini histeri krizine sokan tarafı ise Ukrainlerin 1991’deki bağımsızlıklarından beri izlemeye gayret ettikleri demokratik, hukuka ve insan haklarına saygılı, barışçı yönetim metodlarında başarılı olma ihtimalidir ki Rusya, 2014’te Kırım’ı işgal ederek esasen kurşunu kendi kafasına sıkmış ve Ukrainlerin kendilerinden daha da uzaklaşmasını sağlamıştır.

“UKRAİNLER, RUS DÜNYASINDAN BAŞKA BİR DÜNYA OLDUĞUNU KANITLAMIŞTIR”

Ama Rusya için çok daha korkuncu Ukrainlerin izledikleri dünya görüşünün Ukrayna’da başarılı olarak Rus dünyasına alternatif ve başarılı bir örneği Rusya Ruslarına ispat etmesidir. Ukrainlerin bunu başararak bütün Slavyan dünyaya ve Moskovalı büyük Ruslara beş yüz yıllık köhnemiş, iğrenç kokulu, çürük Rus dünyasından başka bir dünya olduğunu kanıtlaması bugünkü Rusya rejiminin heyula gibi üzerine çöktüğü halk yığınlarında bir uyanış mutlaka başlatacaktır.

Rusya’nın gerçek endişesi, korkusu bana göre gerçekte budur. NATO’nun genişlemesi, dış güvenlik ve saire bunlar işin makyajı, buzdağının Moskova tarafından gösterilen yüzüdür.