ABD’den Rusya’ya yaptırımlar devam ediyor: Kremlin Sözcüsüne ve Rus oligarklara vize yasağı

Güncel
qha muhabir
04 Mart 2022, 11:19
OMSK, RUSSIA – NOVEMBER 7, 2019: Russian Presidential Spokesman Dmitry Peskov attends a plenary session as part of the 16th Russia-Kazakhstan Interregional Cooperation Forum at the Congress Hall. Mikhail Metzel/TASS Ðîññèÿ. Îìñê. Ïðåññ-ñåêðåòàðü ïðåçèäåíòà ÐÔ Äìèòðèé Ïåñêîâ íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè XVI Ôîðóìà ìåæðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí â Êîíãðåññ-õîëëå. Ìèõàèë Ìåòöåëü/ÒÀÑÑ
qha muhabir
04 Mart 2022, 11:19

ABD’nin, Ukrayna’ya saldıran Rusya’ya yönelik yaptırımları devam ediyor. ABD, Kremlin Sözcüsü Peskov ve Rus oligarklara yaptırım uygulanacağını ve vize yasağı getirileceğini duyurdu. ABD’nin, yaptırım listesine aldığı kişiler arasında Putin’in yakın arkadaşı ve zengin Rus iş insanı Alişer Usmanov da yer alıyor.

Beyaz Saray, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ile bazı Rus oligarklara yaptırım uygulanacağını açıkladı. Beyaz Saray’ın açıklamasında, “ABD, ortak ve müttefikleriyle koordinasyon içinde Ukrayna’ya yönelik zalim işgaline rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e desteğini sürdüren Rus elitlere ve aile üyelerine yaptırım uygulamaya devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

ABD’DEKİ RUS OLİGARLARIN MAL VARLIKLARINA EL KONULACAK

Beyaz Saray, yaptırım getirilen kişilerin ABD’deki mal varlıklarının dondurulacağını ve ülkedeki gayrimenkullerini kullanmalarının yasaklanacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı ile ABD Adalet Bakanlığı yaptırım uygulanacak kişilerin yargılanması ve mal varlıklarının el konulması üzerine istihbarat paylaşımı yapacak.

RUS OLİGARKLAR VE İŞ İNSANLARI DA YAPTIRIM LİSTESİNDE

Beyaz Saray’ın yaptığı açıklamaya göre, Rusya’nın en zengin kişilerinden olan Alişer Usmanov da yaptırım listesine alındı. Özbek asıllı Usmanov, Putin’in yakın arkadaşı olarak biliniyor.

Beyaz Saray’ın açıklamasına göre, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’un Putin’in propagandasının en büyük aracı olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

Öte yandan açıklamada, “ABD, 19 oligark ve 47 aile üyesine vize yasağı uygulayacak” ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray, Rus merkezli paralı asker şirketi olan Wagner Grubu yöneticisi olarak bilinen Yevgeniy Prigozhin’nin de yaptırım listesine alındığı açıkladı. “Kremlin aşçısı” olarak da bilinen Prigozhin’in 3 şirketi, eşi, kızı ve oğlu da yaptırım listesine eklendi.

Yaptırım listesine alınan diğer oligarklar arasında ise Rus iş insanı ve eski Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanı Nikolay Tokarev, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh’in Başkanı Sergey Çemezov, Rusya eski Başbakan Yardımcısı İgor Şuvalov, Rus iş insanları Boris Rotenberg ve Arkadiy Rotenberg ve aile üyeleri de bulunuyor.