Özbekistan, devlet bayrağının kabulünün 29. yıl dönümünü kutladı

Güncel
Ayyıldız Huri Kaptan
19 Kasım 2020, 14:43
Ayyıldız Huri Kaptan
19 Kasım 2020, 14:43

Özbekistan’da 18 Kasım devlet bayrağının kabul edilmesinin yıl dönümü kaydediliyor. Öte yandan Özbekistan Cumhuriyeti, devlet bayrağının kabul edilmesinin 29. yıl dönümü kapsamında bir çok etkinlik gerçekleştirdi.


Özbekistan Cumhuriyeti’nin Devlet Bayrağının kabulünün 29. yıl dönümü dolayısıyla, dün Namangan şehrinin Gençlik Parkı’nda “Bayrağım benim gururumdur” sloganıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, Ulusal Muhafızlar ve Amir Temur Uluslararası Hayırsever Halk Vakfı ile birlikte Özbekistan Gençlik Birliği bölgesel konseyi tarafından organize edildi.

ÖZBEKİSTAN BAYRAĞI VE KABULÜ

Özbekistan Cumhuriyeti’nin devlet bayrağı şeklini, eskiden Özbekistan bölgesinde hükmeden devletlerin geleneklerinden alıyor. Mevcut Özbek halkının kültürel gele­neklerini de yansıtan Özbekistan bayrağının kabul ediliş tarihi 18 Kasım 1991 yılı.

Bayrakta birinci sırada bulunan mavi renk hayatın temel kaynaklarından biri olan göğün ve suyun sembolü. Arma bilgisi dilinde mavi renk iyilik, temizlik, namus­luluk, doğruluk, şan ve sadakati ifade ediyor. Şunu da belirtmek gerekiyor ki, Timur Emirliği’nin bayrağı da mavi renkteydi.
Özbekistan bayrağında ikinci sırada yer alan beyaz renk güneş ışığının çağırışımı veriyor. Ayrıca, ahlaki temizliği sembolize edi­yor.

Üçüncü sırada yer alan yeşil renk, tabiatın yenilenmesinin simge­si. Bir çok milletlerde gençlik, umut ve şenliği sembolize etmiş­tir. Bayraktaki renkler arasındaki kırmızı çizgiler yeryüzünde yaşa­yan her türlü canlının damarlarında akan tükenmez hayat enerjisi kan’m sembolüdür. Ayrıca kırmızı renk yaratıcılık rengi olarak da ifade edilir.

Özbekistan bayrağının sol üst köşesinde hilal, Özbek halkının ta­rihinin, geleneklerle bağlı olduğunun ve aynı zamanda Özbekis­tan’ın yeni kazanmış olduğu bağımsızlığının ifadesi.

Yine bayraktaki yıldızlar her toplumda olduğu gibi ilahi bir an­lam içermektedir. Yıldızların on iki adet olmasının nedeni ise Öz­bek tarihiyle ilgili olmasının yanında eski güneş takvimindeki ayla­rı ifade eder.
Genel olarak ifade edecek olursak, Özbekistan bayrağındaki renk armonisi, hilal, on iki yıldız, Özbek Halkı’nın asırlardır de­vam eden geleneklerini, kültürünü, barışa ve mutluluğa verdiği önemi belirtiyor.

Özbekistan Cumhuriyeti’nin bayrağı Özbek halkının geçmişi, bu­günü ve geleceğinin göstergesi.