Özbekistan’da nükleer enerjiye devlet kontrolü

Bilim ve Teknoloji
Aybala Polat
15 Haziran 2020, 18:39
Aybala Polat
15 Haziran 2020, 18:39

Özbekistan Enerji Bakanlığı basın servisi, bakanlar kurulu kararıyla devletin atom enerjisi kullanımının güvenliği, kontrolü ve teftişine ilişkin yetki kullanımını düzenleyen yönetmeliği onayladı.

Atom enerjisi çalışmalarında devlet kontrolü ve denetiminin planlanması, organize edilmesi ve yürütülmesi ile ilgili prosedürü içeren yönetmelik; atom enerjisi kullanımı alanındaki norm ve kuralların ihlali durumunda devlet kurumlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirliyor.

ÖZBEKİSTAN’DA ATOM ENERJİSİNİN ÜRETİMİNDE DÜZENLEME

Atom enerjisi üretimi ve kullanımı üzerinde devletin tam kontrolünü öngören yönetmelik, özel teşebbüse ait laboratuvar ve santrallerde ihlallerin önlenmesi amacıyla radyasyon ölçümleri, endüstriyel atıkların durumu, yangın tehlikesi, sağlık kontrolleri, çevresel güvenlik gibi konularda devlet kontrol ve denetim sistemini düzenliyor.