Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı

27 Aralık 2019, 16:41

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılı büyük bir heyecan ile kutlanıyor.

19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak Milli Mücadele’yi başlatan Atatürk, Havza ve Amasya Genelgelerinden sonra Erzurum Kongresi’nde bölgesel direniş teşkilatlarını ulusal çapta birleştirmenin adımlarını atmıştı. Daha sonra Sivas Kongresi’nde Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kurarak, hiçbir manda ve himayenin kabul edilmeyeceğini ve tam bağımsızlık hedefini ilan etmişti.

İstanbul’daki Meclis-i Mebusan’ın etkisiz olması sonrasında Anadolu’da yeni bir meclis kurulması kararı alındı. En nihayetinde yeni bir milli meclis için Ankara’da uzlaşıldı. 18 Aralık 1919’da Atatürk ve Temsil Heyeti Sivas’tan ayrıldı.

Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki heyet Sivas’tan başlayarak Kayseri, Hacı Bektaş, Kaman, Beynam yoluyla Ankara’ya geldi. Gölbaşı-Ankara arasında kendisini beklemekte olan vali ve­kili Yahya Galip (Kargı) Bey ile 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat (Cebesoy) Paşa’yı yanlarına alarak şehre yaklaştılar.

ATATÜRK’Ü ANKARA’DA SEYMENLER KARŞILADI

Ankara’da ise civar yerlerden Mustafa Kemal Paşa’yı karşılamaya gelenlerle birlikte nüfus 3-4 katına çıkmıştır. Ankaralılar o güne davul zurna sesleriyle uyanır. Halk şimdiki Kızılay bölgesinde ve Namazgâhtepe civarındadır. Ankara Seymenleri ise, bu son Seymen Alayı’na Ulucanlar’daki San Ahmed’in kahvesinden başlar. Buradan Hacı Bayram’a gelinir, dualar edilir, kurbanlar kesilir. Ardından 3000 atlı ve 700 yaya Seymen arkalarında dervişler, öğrenciler olmak üzere yürüyüşe başlar.

Öğleden sonra saat 3 civarında Mustafa Kemal Paşa’nın bulunduğu eski otomobil Keklikpınarı’nda kendisini karşılamaya gelen halkın, ileri gelenlerin ve Seymenlerin arasında durur. Sivil giyimli, gri paltolu Paşa otomobilden iner ve karşılayıcıların yanına gider. O gün yazılan bir telgraf, Ankara’nın ileride milli mücadelenin başşehri olacağının işaretidir:

“Sivas’tan Kayseri yoluyla Ankara’ya hareket eden Heyet-i Temsiliye gü­zergâhta ve Ankara’da, büyük milletimizin sıcak ve samimi tezahüratı vatanseverlik içinde bugün şehre geldi. Milletimizin gösterdiği bu birlik ve kararlılık örneği, memleketimizin geleceğine güven konusundaki inançları sarsılamaz bir şekilde güçlendirici niteliktedir. Şimdilik Heyet-i Temsiliye’nin merkezi An­kara’dadır. Saygılar sunarız efendim!

Heyet-i Temsiliye adına Mustafa Kemal.”

Ankara
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Bunlara da bakın: