Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84'üncü yıl dönümü

Haberler
Mehmet Berk Yaltırık
27 Aralık 2020, 12:17
Mehmet Berk Yaltırık
27 Aralık 2020, 12:17

“Vatan Şairi” ve “Millî Şair” unvanları ile anılan, İstiklal Marşı’mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, 84 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. İstiklal Marşı ve Safahat’ın şairi olarak tarihe geçen yazar ve çevirmen Ersoy, 27 Aralık 1936’da İstanbul, Beyoğlu’nda bulunan Mısır Apartmanı’ndaki dairesinde hayatını kaybetti.

Ersoy, Aralık 1873’te Fatih Sarıgüzel’de dünyaya geldi. Annesi Buhara’dan Anadolu’ya göç etmiş bir ailenin kızı olan Emine Şerif Hanım, babası ise bugün Kosova topraklarında bulunan Şuşisa (İpek) köyü doğumlu, Fatih Camii medrese hocalarından Mehmet Tahir Efendi’dir. Eğitim hayatı boyunca Arapça, Farsça ve Fransızca öğrenen Ersoy, bir yandan edebiyatla, özellikle şiirle ilgilendi, çeşitli dergilerde şiirleri yayımlandı.

İSTİKLAL MARŞI’NI NASIL YAZDI?

Mehmed Akif, Balkan Savaşı sırasında kurulan ve ileriki yıllarda Millî Mücadele’nin teşkilatlanmasında önemli rol oynayacak olan Müdâfaa-i Milliyye Cemiyeti’ne bağlı Hey’et-i Tenvîriyye’ye (Hey’et-i İrşâdiyye) katıldı. Balkan Savaşı, Çanakkale Muharebeleri ve Milli Mücadele dönemlerinde çeşitli görevlerde bulnan Ersoy, Anadolu’nun birçok yerinde halkta heyecan uyandıran hutbeler verdi. Daha sonra 1921’de Ankara’da Taceddin Dergâhı’na yerleşen Mehmet Akif, 500 lira ödül konularak açılan İstiklâl Marşı yarışmasına önceleri katılmadı. Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey’in ricası ve arkadaşı Hasan Basri Bey’in teşvikiyle katılarak orduya ithaf ettiği İstiklal Marşı, 17 Şubat 1921’de Sırat-ı Müstakim ve Hâkimiyet-i Milliye’de yayımlandı. Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste okunup ayakta dinlendikten sonra 12 Mart 1921 Cumartesi günü saat 17.45’te Milli Marş olarak kabul edildi. Mehmet Akif Ersoy ödül olarak verilen 500 lirayı hayır kurumuna bağışladı.

Kurtuluş Savaşı ve zafer sonrası uzunca bir süre Mısır’da yaşayan Milli Şâirimiz, 17 Haziran 1936’da tedavi için İstanbul’a döndü. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da, Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nda vefat etti, Edirnekapı Şehitliğine defnedildi. Şiirleri yedi kitap halinde Safahat’ta toplandı.