Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlu olsun!

26 Ağustos 2020, 18:00

Ozan Barış ERİM/ QHA Ankara

Malazgirt tarihimizin en önemli savaşları arasında yer alıyor. Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü etkinlikleri törenlerle başladı ve Türklerin Anadolu’ya girişinde büyük önem taşıyan bu savaşla ilgili ayrıntıları Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Kırım Haber Ajansına aktardı.

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, “Malazgirt Savaşı’nın Anadolu’nun kapılarını Türklere açmasının yanında Büyük Selçuklu Devletini o zaman dünyanın en büyük gücü haline getirmiştir.” diye konuştu.

“DÜNYANIN EN BÜYÜK GÜCÜ TÜRKLER OLDU”

Malazgirt Zaferi’nin öneminin sadece Anadolu kapılarını Türklere açması olmadığını belirten Ercilasun, “Malazgirt Savaşı bilindiği gibi Anadolu’nun kapılarını Türklere açan savaştır ancak bundan ibaret değildir. Büyük Selçuklu Devletini, 1037 yılında Oğuz Türkleri kurdu. Yani kurulduktan 34 yıl sonra eski dünyanın en büyük gücüne karşı kazanılmış bir savaştır bu… Doğu Roma eski dünyanın en büyük gücüydü. 1071 yılında, kuruluşundan 30 yıl sonra Büyük Selçuklu Devletinin Doğu Roma’yı yenmesi demek dünyanın en büyük gücünün Türkler tarafından yenilmesi demek ve o zamanki dünyanın bir numaralı gücü haline gelmesi demek. Malazgirt Savaşı’nın Anadolu’nun kapılarını Türklere açması bir yana Büyük Selçuklu Devletini o zaman dünyanın en büyük gücü haline getirmiştir.” dedi.

İLGİLİ HABER: “MALAZGİRT 1071” FİLMİ 13 MART’TA SİNEMALARDA

“DÜNYANIN İDARİ YULARI TÜKLERİN ELİNDE”

Prof. Dr. Ercilasun, Türk tarihinin en büyük eserlerinden biri olan Dîvânu Lugâti’t-Türk’te de savaşın öneminden bahsedildiğini belirterek, “Aynı yıllarda Dîvânu Lugâti’t-Türk Bağdat’ta yazılmaya başlandı. O nedenle eserin girişinde, ‘Yüce Tanrı dünyanın idari yularını Türklerin eline vermiştir’ diyor. Bunu boş bir övünme olarak söylemiyor Kâşgarlı Mahmud, gerçekten bunu yazdığı tarihlerde dünyanın bir numaralı gücü Türkler olmuştur. O nedenle 1071 Malazgirt seferinden 1 yıl sonra yazılan kitaba bu zafer yansımıştır.” diye konuştu.

“ANADOLU’DA TÜRKLERİN VARLIĞI BATI’DA KORKU YARATTI”

Ercilasun, Türklerin büyük bir hızla Anadolu’da ilerlemesinin dönemin batı ülkelerinde korku yarattığını belirterek, “1071 yılından aşağı yukarı 3-4 yıl sonra Anadolu Selçuklularının merkezi İznik oluyor. Yani Marmara kıyıları… Bugünkü Anadolu’nun en doğusundan 3-4 yıl içerisinde İznik’e ulaşıyor Selçuklu (Oğuz Türkleri) ve Anadolu Selçuklu Devletini İznik merkez olmak üzere kuruyorlar. Bu demek ki 3-4 yıl içerisinde Marmara kıyılarına ulaşılmış ve orada devletin merkezi kurulmuş. Bu o zamanki Hristiyan batı dünyası için bir alarm niteliğinde olmuştur. Anadolu Hristiyanlığın kurulduğu yer adeta… Hristiyanlığın topraklarının elden çıkması Avrupa için büyük bir alarm oluyor ve Haçlı Seferlerinin başlamasına neden oluyor. 1096 yılında hemen Haçlı Seferleri başlatılıyor ve devlet merkezi İznik olan Anadolu Selçuklu Devleti, Haçlı Seferleri sonunda biraz doğuya çekilmek zorunda kalıyorlar.” şeklinde ifade etti.

İLGİLİ HABER: MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 949. YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL VİDEO KLİP

MİRYOKEFALON SAVAŞI İLE ANADOLU’DAKİ TÜRK VARLIĞI KESİNLEŞTİ

Malazgirt Zaferi’nin ardından yapılan en büyük savaşın Miryokefalon Savaşı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, şöyle aktardı:

“1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra en önemli savaş 1176 yılında yapılan Miryokefalon Muharebesidir. Bu Haçlı ordusuna vurulmuş en büyük darbedir. O da Anadolu’ya kesin olarak yerleştiğimizin, artık Anadolu’dan sökülüp atılamayacağımızı belirleyen savaştır. Bunun ardından Ege kıyılarına doğru Türklerin yürüyüşü devam etmiştir. Böylece 1250 yıllarına kadar Anadolu kesin olarak Türk yurdu haline geliyor.”

“MALAZGİRT, DOĞU ROMA VE SELÇUKLULARIN HESAPLAŞMASIDIR”

Azerbaycan bölgesinin Türkleştirilmesinde Büyük Selçuklu Devletinin çok önemli bir payı olduğunu savunan Ercilasun, bugün Gürcistan ve Ermenistan topraklarının da fethedildiğini ifade etti. Ercilasun, Malazgirt Zaferi’ni, bölgede iki güç haline gelen Doğu Roma ve Büyük Selçuklu Devletinin hesaplaşması olarak gördüğünü ifade ederek, “Ancak 1071 Malazgirt Zaferi’nden önce Azerbaycan ve özellikler Güney Azerbaycan bir Türk yurdu olmuştur. Malazgirt Zaferi’nden önce Selçuklular, Mavaraünnehir’de maceralarına başlayıp, Horasan’da 1040 yılında yapılan Dandanakan Savaşı’nda Gazneli Sultan Mesut’u yendikten sonra hemen İran içlerine giriyorlar. 1071’den önce 1050 yıllarında şimdiki Güney Azerbaycan toprakları olan yerleri fethediyorlar. 1064 yılında Kars’a giriyorlar ve Kars üzerinden Kuzey Azerbaycan’ın üzerine yürüyorlar. Bugün ki Gürcistan ve Ermenistan toprakları dahil olmak üzere Kafkaslara kadar olan toprakları da alıyorlar. Malazgirt Savaşı’ndan önce bir de 1055 tarihinde Bağdat himaye altına alınıyor. Selçuklular, Orta Doğu’nun en büyük güçlerinden biri haline geldikten sonra buradaki diğer büyük güç olan Doğu Roma ile yaptığı hesaplaşmanın adıdır Malazgirt…” dedi.

“BALKAN TOPRAKLARI DA TÜRK YURDUDUR”

Prof. Dr. Ercilasun, Balkan topraklarının da Anadolu toprakları kadar Türk yurdu olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Türklerin Anadolu’ya gelmesi aynı zamanda Balkanların da kapısını açmıştır. Balkanlarda en az Belgrad’a kadar Türkler yerleştirildi ve en az Belgrad’a kadar Balkanlarda Anadolu gibi bir Türk yurdu haline geldi. 93 Savaşı ve Balkan Savaşlarında oraları kaybettik ancak Anadolu’dan farksızdır Balkan toprakları… Bütün bu gelişmeler 1071 Malazgirt Zaferi’nin sonucudur. “

“KIRIM HANLIĞI VE OSMANLI İLİŞKİSİ, MALAZGİRT ZAFERİ SONUCUDUR”

Osmanlı ile Kırım’ın birleşmesinin de Malazgirt Zaferi’nin sonuçlarından biri olduğunu belirten Ercilasun, “Beylikler döneminden sonra Osmanlı Beyliği, Anadolu hakimiyetini sağlamadan önce Kırım Hanlığı ile birleşmiştir. Fatih Sultan Mehmet ile birlikte 1475 yılında Kırım Hanlığı ile Osmanlı birleştiği zaman, Doğu ve Güneydoğu Anadolu henüz Osmanlı toprağı değildi. Osmanlı ancak Yavuz Sultan Selim zamanında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu topraklarına dahil etmiştir. Yani daha Doğu ve Güneydoğu Anadolu toprakları alınmamışken Osmanlı Kırım Hanlığı ile birleşti. Kırım Hanlığı deyince bugünkü Kırım Yarımadası’nı düşünmemek lazım… Neredeyse Moskova’ya kadar uzanan, bugünkü Ukrayna topraklarının büyük kısmını içine alan ve Kafkasların kuzeyine kadar ulaşan bir hanlıktan bahsediyoruz. Bunların hepsi Malazgirt Savaşı’nın neticesidir.” dedi.

1071 MALAZGİRT ZAFERİ

Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında Muş’un Malazgirt Ovası’nda gerçekleşen muharebedir. Sultan Alp Arslan’ın kesin zaferi ile sonuçlanan 1071 Malazgirt Muharebesi, en yaygın ifadeyle “Türklere Anadolu’nun kapılarını açarak kesin zafer sağlayan son muharebe” olarak bilinmektedir.

Malazgirt Zaferi
Türkiye
YIL DÖNÜMÜ
Bunlara da bakın: