Litvanya’da Rusya lehine casusluk yapan iki kişiye hapis cezası

Litvanya’da Rusya lehine casusluk yapan iki kişi mahkum edildi