Kuzey Makedonya Türkleri Sandığa gidiyor

Güncel
Aybala Polat
13 Temmuz 2020, 16:50
Aybala Polat
13 Temmuz 2020, 16:50

Kuzey Makedonya’da Türk toplumunu temsil eden Türk partileri, seçime farklı ittifak grupları ile beraber giriyor.
En eski Türk partisi olan SDSM ittifakı ile iktidar ortağı olma yolu ararken ikinci büyük Türk partisi olan TMBH de VMRO-DPMNE ortaklığında mecliste güçlü bir temsile sahip olma ihtimalini zorluyor. Daha yakın zamanda kurulan THP ise yeniden meclise girerek diğer iki köklü Türk partisinin yanında yer edinmeye çalışıyor. Kuzey Makedonya’da seçimle 15 Temmuz 2020 tarihinde sona erecek.

MAKEDONYA TÜRK TOPLUMU SORUNLARINA ÇÖZÜM BEKLİYOR

Makedonya Türk toplumunun çözüm bekleyen temel pek çok sorunu var. Halkın seçilen partilerden bu sorunların çözümünde aktif rol oynamalarını bekliyor.Gençlerin eğitim ve işsizlik sorunları, anadilde eğitim öğretim meselesi, Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerlere yeterli hizmet gitmemesi nedeniyle yaşanan altyapı sorunları, nüfus sayımının yapılamaması nedeniyle siyasi temsilde eşitsizlik sorunu, yetersiz siyasi temsil nedeniyle ülke meselelerinde söz sahibi olamamaktan kaynaklanan mensubiyetin zayıflaması meselesi, Türk kültür sanatının ülkede yeterli desteği görememesi gibi pek çok konu, Makedonya Türklerini temsil adına yola çıkmış olan siyasetçilerin önünde duruyor.

Seçimin son virajına girilirken iki büyük Türk Partisinin halka ne gibi vaatlerde bulunduğu ve oy isterken neden kendilerinin tercih edilmesini istediklerine bir göz atalım:

KUZEY MAKEDONYA TÜRK DEMOKRASİ PARTİSİ – TDP


Türk Demokratik Partisi 1990 yılında yeni ismiyle Kuzey Makedonya siyasi hayatına dahil oldu, pek çok kez mecliste Türk toplumunu temsil etti. Makedonya Türk toplumunun sivil toplum örgütleri vasıtasıyla bir araya gelerek verdiği hak mücadelesinin siyasi bir boyut kazanarak meclise taşınmasında önemli bir rol onayan parti, hem Kuzey Makedonya’nın hem de Türk toplumunun sorunlarını ve süreç içinde çözüme yönelik yapılan çalışmaları bilen tecrübeli kadroları ile seçime giriyor. İktidar ortaklığının önemli adaylarından birisi.

15 Temmuz 2020 seçimleri için Genel Başkan Dr Beycan İlyas’ın seçim çalışmaları boyunca deklare ettiği, beyannamedeki temel konular şöyle;
TDP’nin seçim propaganda sloganı olan ”Geleceğimiz İçin” gelecek nesillerin Makedonya’da daha rahat yaşamasını hedeflediklerini ortaya koyuyor. Doktor Beycan İlyas koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen seçimlerin belirlenen tarihte yapılabileceğini düşündüklerini, Avrupa’da pek çok ülkede çeşitli seçimlerin yapılabildiğini düşünüyor.

Meclisin feshedilmiş olması ve pandemi nedeniyle OHAL ilanı, halihazırdaki teknik hükumetin uzun müddet ülkeyi yönetebilecek yeterlilikte olmaması nedenleri ile devletin işleyişinin düzene girebilmesi için seçimlerin biran önce yapılıp yasal hükumetin kurulmasının şart olduğunu düşünüyor. Siyasi partilerin korunma tedbirlerine azami gayret göstereceğini halkın da tedbirlere uygun hareket etmesi durumunda hem siyasetçi hem de bir hekim olarak büyük bir risk olmadığı görüşünde.

TÜRKLER SEÇİME İTTİFAKLA GİRMEYE MECBUR

Kendisine ve diğer Türk partilerine yöneltilen ‘Neden Türkler seçime ittifaksız girmiyor?’ sorusuna, seçim sisteminin nüfusun yüzde 20’nin altında kalan halkların siyasi iradesini bağımsız bir şekilde meclise gönderebilmesi için uygun olmadığını, bu nedenle sistem değişene dek ittifaklar yapmaya mecbur oldukları izahıyla cevap veriyor. 2020 seçimlerinde parti programlarındaki temel farkı da makro sorunlardan ziyade halkın bölgelerdeki temel ihtiyaçlarının çözülmesine yönelik hazırladıkları projeler olarak ifade eden İlyas’ın altını çizdiği diğer önemli hususlar şöyle;

Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki altyapı sorunlarının biran önce çözülmesi.

Siyasi ve ekonomik eğitim haklarının eşit vatandaşlık ilkesi uyarınca adil bir şekilde alınabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanarak uygulanmasının sağlanması.

Ombudsmanlık kurumunun yetkilerinin arttırılması ve Türklerin bu kurumda yetki almasının sağlanması.

2021 MAKEDONYA NÜFUS SAYIMI SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TAMAMLANMALI

2021 yılında yapılması planlanan nüfus sayımının sağlıklı bir şekilde tamamlanmasının sağlanması. NATO üyesi ülkeler ve özellikle Türkiye ile ilişkilerin daha kuvvetli hale getirilmesi.

Avrupa Birliği tam üyelik müzakereleri için tüm adımların atılması. Türkiye’den gelecek yatırımcılar için teşvik edici yasal düzenlemelerin yapılması.

Kuzey Makedonya’dan göç etmiş olanların vatandaşlık haklarına yeniden kavuşabilmesi için çalışmalar yapılması. İşsizliğin azaltılması ve beyin göçünün engellenmesinin sağlanması.
Türkçe okul kitaplarının basılabilmesinin önündeki bürokratik engellerin çözülmesi.

İşe alımlar sırasında yapılan etnik mensubiyet sorgusunun resmi evraka dayandırılarak yalan beyan ile kötüye kullanımların önüne geçilmesi.

Ana vatanımız Türkiye ile devam eden iyi ilişkilerin devam ettirilmesi, özellikle de ekonomik ilişkilerin daha reel bir zemine oturtulması için projeler hazırlanması.

MAKEDONYA TÜRK MİLLİ BİRLİK HAREKETİ – TMBH

İkinci büyük Türk partisi olan Türk Milli Birlik Hareketi, 2006 yılından beri Makedonya siyasi hayatında önemli bir yer tutuyor. Tecrübeli siyasetçi Erdoğan Saraç yönetiminde seçim faaliyetlerini yöneten TMBH WMRO ittifakı ile sandığa gidiyor. Genel Başkan Erdoğan Saraç’ın seçim süreci ve oy verme günü ile ilgili ciddi çekinceleri var. Koronavirüs sebebi ile insanlar vefat ederken ve hastalık riski bu denli yüksekken verimli bir kampanya yürütemediklerini ifade eden Saraç, böyle bir dönemde insanların canını riske atmaya hakkımız yoktur, diyor. Hükumetin sağlık kurallarını ihlal ederek yürüttüğü seçim çalışmalarınızı da doğru bulmadığını belirtiyor.


TMBH’nin kurulduğundan buyana Makedonya’daki Türkleri bir araya getirmeyi hedeflediğini vurgulayan Saraç, Makedonya’da Türk toplumunun en büyük beklentisinin eşit haklı vatandaşlık olduğunu TMBH’nin de bu doğrultuda siyaset yaptığını vurguluyor. Geçen dönem Yunanistan’ın politikaları doğrultusunda Makedonya’nın isminin değiştirilmesinin Makedon halkına ve Türkiye’ye ihanet olduğunu söyleyen Saraç, mecliste bulunan Türk vekillerin bu politikayı destekleyerek Türkiye’ye ihanet ettiklerini savunuyor. TMBH ise ne Makedonya’ya ne de ana vatanımız Türkiye’ye ihanet etmez diyerek vatandaşların bu durumu göz önünde bulundurmasını istiyor. Geçmiş hükumete dair eleştirileri bulunan Erdoğan Saraç eleştirilerini şöyle sıralıyor:

“Vatandaşların hukuka ve adalete güveni kalmamıştır. Ekonomik sıkıntılar insanlarımızı bezdirmiştir. Yunanistan’a şirin görünmek adına Türkiye karşıtı politikalar izlemek uluslararası camiada bugüne değin Makedonya’nın en büyük destekçisi olan Türkiye’ye yapılan bir yanlıştır ve ülkenin geleceği için bu yanlıştan bir an önce dönmek gerekir.”

TMBH TÜRKİYE KARŞITI POLİTİKALARA MÜSAADE ETMEZ

Türkiye’nin TİKA aracılığı ile yaptığı yatırımlar başkaları tarafından yapılmış gibi lanse edilmiştir. TMBH, Türkiye karşıtı bir politika yürütülmesine karşıdır ve bu politikaları yapan bir parti ile beraber hareket etmez. Bu nedenle Türkiye’ye saygı gösteren ve bunu deklare eden bir parti olan WMRO ile ittifak yapmaktadır.


TMBH iktidar ortağı olduğu zaman geçmiş hükümetin Makedonyayı uluslararası alanda soktuğu zor durumdan kurtarmak için mücadele edecektir. Uluslararası anlaşmaları bozacak güçte değiliz ancak ülke içinde Makedonya Cumhuriyeti adını korumak için elimizden geleni yapacağız. Böylece ülkenin adının değişmesinin getirdiği ekonomik yükten de kurtulmuş olacağız.
Tabelalar, plakalar, evraklar gibi değişmesi gereken pek çok resmi detay var, ekonomik zorluk çeken ülkemiz için bu ağır bir yük.

TÜRKÇE EĞİTİM HAKKI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ


Türkçe eğitim hakkı ve bu hakkın kullanılabilmesi için yeterli kurum ve ekipman ihtiyacının sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’den pek çok girişimci Makedonya’da istihdam yaratacak alanlarda faaliyet göstermek istemektedir, bu sermayenin Makedonya’ya girişi için yasal prosedürlerin uygun hale gelmesini sağlayacağız. Bu yatırımlar özellikle Türk gençlerinin iş için ülke dışına göç etmesinin de önüne geçecektir.
Makedonya Kültür Bakanlığının izni ile Makedonya Türk toplumunun sesi olacak bir gazete çıkarılması için çalışmaktayız. Ayrıca bir Türk Kültürü Enstitüsü kurmayı da hedefliyoruz. Makedonya Türk Tiyatrosu, uzun süredir devletten hiç destek alamamıştır, yapılan bina da tamamlanamamıştır. Türk kültür sanatının bu önemli kurumuna acilen destek verecek ve binayı da tamamlayacağız. Salgın hastalık nedeniyle seçime katılım az olabilir, can güvenliğinden korkan vatandaşların sadığa gitmemesini eleştiremeyiz. Ancak geleceğe dair beklentilerinin gerçekleşmesini isteyen vatandaşlarımızın umutları için ülkelerine sahip çıkıp sandığa gideceklerine inanıyoruz. Devletin de bu konuda vadettiği korunma tedbirlerini almasını bekliyoruz. Türklerin sorunlarının çözülebilmesi ve Türkiye ile ilişkilerin yeniden kuvvetlenmesi için vatandaşlarımızın bizi destekleyeceğine inanıyoruz. Makedonya geleceğine sahip çıkacaktır