Kırgızistan’ın kadim şehri Özgen’de “Medeniyet-Minare 2021” kültür festivali ve İmam Serahsi Camisi'nin açılışı gerçekleşti

Kültür ve Sanat
Ömer Cihad Kaya
19 Eylül 2021, 17:01
Ömer Cihad Kaya
19 Eylül 2021, 17:01

Kırgızistan’ın Özgen (Özkent) şehrinde 17 Eylül 2021 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 30. yıl dönümüne ithafen “Medeniyet-Minare 2021” kültür festivali gerçekleşti. Etkinlik kapsamında, Özgen şehri, İmam Serahsi’yi anma ve İmam Serahsi camisinin açılışına ev sahipliği yaptı.  

Kırgızistan’ın tarihi şehri Özgen’de “Medeniyet-Minare 2021” kültür festivali ve İmam Serahsi caminin açılışı gerçekleşti. Etkinliğe, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cogorku Keñeş (Parlamento) milletvekilleri, tarihçiler, araştırmacılar, kültürel şahsiyetler ve yurtdışından gelen misafirler katılım sağladı.

Ayrıca; Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov ve TBMM Milletvekili ve Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostuk Grubu Başkanı Sabri Öztürk ve Karaman Milletvekili Recep Şeker, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, Türkiye Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş, İmam Serahsi’nin 31 ciltlik “El Mabsut” kitabının mütercimi Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit,, “İmam Serahsi” Uluslararası İslam Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Mehmet  Sıddık Akşit ve diğer uluslararası ve kamu kuruluşlarının temsilcileri de etkinlikte yerini aldı.

ÖZGEN ŞEHRİ, UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NE ADAY OLACAK

Programda konuşan Kırgızistan Сumhurbaşkanı Caparov, Özgen Tarihî Minaresi’nin atalarımızdan kalan bir miras olduğunu belirtirken, Özgen’in X-XI yüzyıllarda Karahanlı Devleti döneminden kalan en eski tarihi anıtlardan olduğunu hatırlattı. Ayrıca Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı’na “Özgen” tarihi kompleksin 2025 yılına kadar UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmesi talimatını verdi.

Etkinliğin sonunda Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’a İmam Serahsi’nin31 ciltlik “El Mabsut” eserin teslim etti.  Etkinlik, “Medeniyet-Minare 2021” kültür festivaline Kırgızistan’ın tüm bölgelerinden katılan şairlerin ödüllendirilmesiyle sona erdi.

İMAM SERAHSİ KİMDİR?

Muhammed es-Serahsî ( Muhammed ibn Ahmed es-Serahsi) , (d. 1009/h.400 – ö. 1090/h.483), Karahanlılar devrinde yaşamış Türk asıllı fıkıh bilgini. Hanefi mezhebine bağlı olan Serahsi’nin İslam bilim dünyasındaki unvanı ‘imamların güneşi’ anlamına gelen Şemsü’l Eimme’dir. Buhara’da Abdülaziz el-Halvânî’nin talebesi oldu ve uzun yıllar derslerinde bulundu. Karahanlı devletinin vergi politikalarını eleştirdiği ve menfi yönde fetva verdiği için zamanın sultanı tarafından Özkend şehrindeki kalenin zindanlarında bulunan bir kuyuya hapsedildi. el-Mebsut adlı ünlü eserini bu kuyuda telif ettiği anlatılır.

Serahsî, bugün Türkmenistan-İran sınırında bir kasaba olan Serahs’ta veya civarında doğmuştur. Onun Türk soyundan geldiğine dair açık bir delil yoksa da Buhara’da tahsil görmüş, sonra ders vermiş olduğuna, eserlerini Özkent (Uzcend) Hapishanesi’nde yazdığına ve hayatının son yıllarını Mergīnân’da (Fergana) geçirdiğine bakılırsa kendisi Karahanlılar Devleti âlimleri arasında yer almalıdır. Serahsî ikinci Şemsüleimme unvanıyla tanınırdı. Bu unvanı taşıyan ilk kişi hocası Halvânî idi. Eserlerinin sayısı bakımından şüphesiz en büyük Müslüman fakihlerinden biridir.

Kırgızistan'da Karahanlılar'dan Kalma Mimari Harikalar Orta Asya'da bin yıl  önce İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar dönemi… | Kule,  Mimari, Tuğla
Kırgızistan Özgen İmam Serahsi Külliyesi


İmam Serahsi, hakkında daha fazla bilgi için TDV İslam Ansiklopedisi’ne bakınız.

Sabırbek Börübay/ Kırgızistan