KTMM Başkanı Refat Çubarov’dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı

Haberler
E. K.
10 Aralık 2020, 14:09
E. K.
10 Aralık 2020, 14:09

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin, tüm devletlerin insan haklarını koruma ve teşvik etme yükümlülüğünü öngördüğünü ifade ederek işgalci Rusya’nın Kırım’daki insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Ayrıca Çubarov, işgalcilerin suç eylemlerinin, farklı düşünce ve işgale direnişi yok etmeyi amaçladığını kaydetti.

KTMM Başkanı Refat Çubarov, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklama yayımladı. Açıklamasında, 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, ırk, ten rengi, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer inançlar, ulusal veya sosyal köken, malvarlığı veya başka durumuna bakılmaksızın herkesin vazgeçilmez haklarını içeren Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’ni kabul ettiğini anımsatan Çubarov, daha sonra söz konusu Beyannamenin, modern uluslararası toplumun gelişimi için son derece önemli iki belge olan Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin kabul edilmesi için temel oluşturduğunu ve bu belgelerin, BM üyesi ülkelerin büyük çoğunluğu için bağlayıcı yasal güce sahip olduğuna dikkat çekti.

“İNSAN HAKLARI BEYANNAMESİ POPÜLİST POLİTİKACILARIN SALDIRISINA KONU OLUYOR”

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin, tüm devletlerin insan haklarını koruma ve teşvik etme yükümlülüğünü öngördüğünü ifade eden Çubarov, Beyannamenin evrensel niteliğinin, son zamanlarda iktidarda kalmak için hem vatandaşlarının haklarını hem de diğer ülke vatandaşlarının yaşamlarını ve sağlığını feda etmeye hazır olan otoriter liderler ve popülist politikacıların sistematik saldırılarına konu olduğunu belirtti.

“RUSYA KÜRESEL GÜVENLİĞİ BALTALIYOR”

Rusya Federasyonu’nun, uluslararası yükümlülüklerini büyük ölçüde ihlal ederek küresel güvenlik sisteminin temellerini baltalayan devletlerden biri olduğuna dikkat çeken Çubarov şu ifadeleri kullandı:

“Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol (Akyar) şehrinin Rusya Federasyonu tarafından geçici işgali; özellikle yargısız infazlar, insan kaçırmalar, zorla kaybetmeler, siyasi güdümlü kovuşturmalar, ayrımcılık, baskı, sindirme, şiddet, keyfi gözaltı ve tutuklama, özellikle ifade almak için işkence ve kötü muamele ve psikiyatri kliniğine kapatmak, onların Kırım’dan Rusya Federasyonu’na zorla sevk veya sürgün edilmesi başta olmak üzere Kırım sakinlerine yönelik işlenen ciddi ihlallere ve suiistimallere yol açmıştır. Ayrıca, ifade özgürlüğü, din veya inanç özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkı dahil olmak üzere diğer temel özgürlüklere saldırılar da kaydedildi.

“RUSYA, KIRIM TATAR HALKINI KIRIM DIŞINA İTMEYE YÖNELİK EYLEMLER YAPIYOR”

Rusya Federasyonu, acele şekilde Kırım nüfusunun etnik ve demografik yapısını yapay olarak değiştirmeye ve Kırım’ın yerli halkı olan Kırım Tatar halkını yarımadanın dışına itmeye yönelik eylemlerde bulunuyor.

Geçici işgal altındaki Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol (Akyar) şehrinde, Kırım Tatar Milli Meclisi üyelerine ve Kırım Tatarlarının yerel temsil organlarının üyelerine, gazetecilere ve sivil toplum aktivistlerine, insan hakları savunucularına, gazetecilere ve avukatlara yönelik toplu baskı da dahil olmak üzere Rus işgalci yönetimin yasa dışı ve suç eylemleri BM, AGİT ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşlar tarafından durdurulmalıdır.

“PUTİN VE DİĞER RUS LİDERLER CEZALANDIRILMALI”

Rusya Federasyonu’nun, geçici işgali altındaki Kırım’ı ve Donetsk ile Lugansk illerinin belirli bölgelerinden çekilmeye zorlanması gerektiğini söylemeye bile gerek yok.

Devlet Başkanı Putin, Devlet Dumasının önceki ve şimdiki başkanları Sergey Narışkin ve Vyaçeslav Volodin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da dahil olmak üzere Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya askeri saldırısına yol açan eylemlerden doğrudan sorumlu olan Rusya Federasyonu’nun liderleri uluslararası insancıl hukuku ihlal ettikleri için cezalandırılmalılar.

Kırım Tatar Milli Meclisi adına ve şahsım adına tüm Ukrayna vatandaşlarının İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum.

Herkesi Ukrayna’da insan haklarının ve temel özgürlüklerin sağlanmasına yardım etmeye çağırıyorum.”