Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul oldu

Güncel
Ayyıldız Huri Kaptan
07 Ağustos 2020, 20:07
Ayyıldız Huri Kaptan
07 Ağustos 2020, 20:07

Türkiye’nin Romanya’nın Köstence ilçesinde bulunan başkonsolosluğunda görev değişimi yaşandı. Önceki Başkonsolos Sulhi Turan’ın yerine Emre Yurdakul atandı. Başkonsolos Yurdakul’un, yeni görevine başlamasının ardından kendisine nezaket ziyaretleri yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Köstence Başkonsolosu olarak 1 Ağustos 2020 tarihinde yeni görevine başlayan Emre Yurdakul’a çok sayıda nezaket ziyareti gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsü Köstence Müdürü Tuna Balkan, görevine yeni başlayan başkonsolosu, ilk nezaket ziyaretini gerçekleştirenler arasında yer aldı.

Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği Başkanı Celil Esergep, görevine yeni başlayan Başkonsolos Emre Yurdakul’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf, görevine yeni başlayan Başkonsolos Emre Yurdakul’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

İlgili haber: Romanya Başmüftüsü: Müslümanların en yoğun olduğu vilayetteki sayı 55 bin

ROMANYA KÖSTENCE’DE KIRIM TATAR VARLIĞI

Romanya’nın Köstence ilçesine bağlı Dobruca, Kırım Tatarlarının bir asrı aşkındır yoğun bir şekilde yaşadığı bir bölge. Vatan Kırım’dan çıkarak Dobruca’yı mesken tutan çok sayıda Kırım Tatarı bulunmakta. Ayrıca, Türkiye’ye gelen Kırım Tatarlarının kahir ekseriyetinin de bir önceki yerleşim yerleri Dobruca bölgesiydi.

Osmanlı döneminde hicret eden Kırım Tatarları Rumeli’ne, Anadolu’ya, Suriye’ye ve geniş Osmanlı coğrafyasının çeşitli vilâyetlerine yerleştirildiler. Göçleriyle kendi vatanlarını boşaltan bu muhacirler Osmanlı İmparatorluğu’nun demografik dengesinde Türk ve Müslüman unsur lehine ciddî değişikliğe yol açtılar. Bugün de Türkiye’nin hemen her yerinde Kırım muhacirlerinin soyundan gelen insanlara ve onlar tarafından kurulmuş yerleşim yerlerine rastlamak mümkündür. Aynı şekilde, eski Osmanlı toprakları olan Bulgaristan, Romanya ve hattâ Yunanistan’ın Batı Trakyası’nda da Kırım Tatar muhacir halkının torunları olan on binlerce insan yaşamaktadır. Bugün büyük birer merkeze dönüşmüş bir çok yerleşim yeri Kırım Tatar muhacirleri tarafından kurulmuştur. Hâlen Romanya’nın Dobruca bölgesinin önemli şehirlerinden olan Mecidiye Kırım Harbi sonrasında gelen Kırım Tatar muhacirleri için Sultan Abdülmecid’in emriyle (ve onun adını taşıyarak) inşa edilmiştir. Çukurova’daki Ceyhan da ilk olarak 1859-1860 yıllarında gelen Nogay muhacirleri tarafından Yarsuvat adıyla bir köy olarak kurulmuş, onlardan hemen sonra gelen Kırım göçmenleriyle de gelişerek zamanla şimdiki halini almıştır.