Kırımoğlu: İşgal altındaki Kırım’da Ukraince eğitim 36 kat azaldı

Haberler
Ömer Kaya
21 Mart 2019, 12:28
Ömer Kaya
21 Mart 2019, 12:28

Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım’da işgalci yönetimin düşmanca bir tavır sergilediği Ukrain dilinde eğitimin 36 kat azaldığını ifade etti.

Ukrayna’nın Faktı sitesine verdiği demeçte Kırımoğlu, bugün Kırım’da Ukraince konuşmanın, kuşatılmış Leningrad’da İkinci Dünya Savaşı sırasında birinin Almanca konuşmasına eşdeğer olduğunu kaydederek, “Mevcut kanun uyarınca 9–10 öğrenci ebeveyni Ukrain dilinde eğitim veren bir sınıf oluşturmak istediklerine dair başvuruda bulunduğunda, genellikle tehdit edici bir şekilde onlara ‘Kırım’ın Ukrayna’ya dönmesini mi bekliyorsunuz?’ diye soruyorlar. Bu nedenler birçoğu böyle bir başvuruda bulunmuyor.” şeklinde konuştu.

İŞGALCİLERDEN KIRIM’DA RUS PROPAGANDASI VE KIRIM TATAR DİLİNE BASKI

Akmescit’te inşaatına 40 milyon grivna yatırım yapılan Ukrain Jimnazyumunun artık Rus Jimnazyumuna dönüştürüldüğünü ifade eden Kırımoğlu, orada gereken sayıda başvuru toplanabildiğini ve bir Ukrain sınıfının açılabildiğini, bu sınıfta Ukrain dili dersi öğretmeni ve 5 öğrencinin de Kırım Tatarı olduğunu kaydetti.

İşgalcilerin Kırım Tatar diline de baskı yaptığını, işgal altındaki Kırım’da 16 Kırım Tatar okulundan sadece 7 tane kaldığını belirten Kırım Tatar halkının milli lideri Kırımoğlu şöyle devam etti: “Orada da Kırım Tatar dilinde eğitim verilmiyor, Kırım Tatarca öğretiliyor. Eski ders kitaplarını yok ettiler. Yenilerini basıyorlar…Kendi propagandalarının, Putin portrelerinin yer aldığı kitaplar. Bu nedenle, çocuklar bu okullarda okumaya çok istekli değiller. Dahası orada Rus marşını söylemeye zorluyorlar.”

UKRAİNCE EĞİTİM İSTEYEN KIRIMLILAR, FSB TEHDİDİ ALTINDA

Çocuklarının Ukraince eğitim görmelerini isteyen Kırımlı ebeveynlerin, daha sonra Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) teslim edilen listelere dahil edildiği bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi’nin “Geçici İşgal Altındaki Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol (Akyar) şehrindeki İnsan Hakları Durumu Hakkında” raporunda, Rus işgali altındaki Kırım’da etnik Ukrainlerin kendi dillerinde eğitim haklarının kısıtlandığı, Ukrain dilli okul ve sınıflarda okuyan çocukların sayısının işgal başladığından bu yana dört kat azalarak 12 bin 294’ten 318’e ve Ukraince eğitim veren okul sayısın ise 7’den bire düştüğü belirtilmişti.

Böylesine büyük bir düşüşün, özellikle, ebeveynler üzerindeki idari baskı ve binlerce Ukrayna yanlısı Kırımlının Ukrayna’nın ana kısmına gitmesinden kaynaklandığı kaydedilmişti.