Kırım Tatarlarının siyasi ve fikri önderlerinden Cafer Seydahmet Kırımer Kıyiv’de anılacak