Kırım Tatar siyasi tutsak Arifmemetov sağlık durumundan şikayetçi

Kırım Tatar siyasi tutsak Arifmemetov sağlık durumundan şikayetçi