Kırım Tatar halkının Emel'i 90 yaşında!

01 Ocak 2020, 19:18


Bugün, 1 Ocak 1930’da Dobruca’da yayın hayatına başlayan ve Kırım Tatar halkı için önemi büyük olan Emel Dergisinin 90. kuruluş yıl dönümü.

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Türkiye Temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı Başkanı, yapımcı ve yönetmen Zafer Karatay, Emel’in kuruluş yıl dönümü ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“90. yılının 47 yılını abonesi ve okuyucusu,37 yıldır bir hizmetkarı olmaktan şeref duyduğum dergi. Kırım ve Türk Dünyası sevdalılarının taşıdığı Kırım’a Hürriyet meşalesi.Özgürlük meşalesinin Kırım’da özgürce yanması dileğiyle. Müstecip Ülküsal’dan günümüze emeği geçenlerden Allah razı olsun.”

EMEL DERGİSİ

Emel, 1 Ocak 1930 tarihinde Romanya’nın egemenliği altındaki Güney Dobruca’nın Hacıoğlu Pazarcık şehrinde Müstecib Ülküsal ve 9 arkadaşı tarafından çıkarılmaya başlanan fikir ve kültür dergisidir. Emel Kırım Milli Davasının sesi, Kırım Milli hareketinin yayın organı olarak Kırım Tatarlarının fikir ve kültür hayatında müstesna bir yerdedir. Yayın hayatı boyunca bilhassa diasporadaki Kırım Tatar aydınlarının çevresinde birleştiği bir çekim ve fikir merkezi olmuş, Emel’in idare ve yazar kadroları Emelci adıyla anılır olmuşlardır. Emel Dergisi’nin yayın tarihçesini üç ana döneme ayırmak mümkündür.

Dobruca’daki yayın döneminde Emel Mecmuası’nın tüm Türk-Tatar evlerine girdiği ve heyecanla takip edildiği ve okunduğu bilinmektedir. Avukat Müstecib Ülküsal, şehit Necip Hacı Fazıl, millî şair Mehmet Niyazi, öğretmen Tahsin İbrahim… gibi şahsiyetlerin kültür, milli şuurun yükseltilmesi ve teşkilatlanma alanlarında yaptıkları çalışmalar Dobruca’da bir aydınlanma hareketini başlatmıştır. Cafer Seydahmet Kırımer’in de tavsiye ve katkıları ile “Emel Kırım Milli Davası’nın sesi” olma vazifesini yüklenmiştir. Dobruca’nın Almanlarca işgaline kadar 11 sene Romanya’da yayımlanmış ve 154 sayı çıkmıştır. 2. Dünya Savaşı nedeniyle Emel kapanmış ve Müstecib Ülküsal Türkiye’ye göç etmiştir.

Türkiye’ye göç eden Ülküsal’ın 1960 senesinden itibaren Ankara’da yeniden ve aynı şevkle neşretmeye başladığı Emel kısa sürede hem Kırım Türklerinin hem de Sovyet esareti altındaki diğer Türk ve kardeş toplulukların sesini hür dünyaya duyurabildikleri önemli bir mecra haline gelmiştir. Ülküsal 1962’de dergi merkezini İstanbul’a taşınmış, 1983 senesine kadar da yazıişleri müdürü olarak kesintisiz bir biçimde iki aylık dergi olarak çıkarmaya devam etmiştir. 1983’te derginin yönetimini dönemin Zafer Karatay, Hakan Kırımlı gibi genç Emelcilerine devretmiş ve 1996’daki vefatına kadar da derginin fikri önderliğini yapmaya devam etmiştir. 1986’da Emelciler tarafından kurulan Emel Kırım Vakfı Emel Dergisi’nin sahibi olarak yayın sorumluluğunu almış ve 1992 senesinden itibaren vakfın başkanlığını Zafer Karatay üstlenmiştir. Çeşitli sebeplerle 1998’de yayınına ara vermek zorunda kalan Emel Dergisi’nin 38 sene zarfında 227 sayısı neşredilmiştir.

Emel Dergisi Kırım Tatar Millî Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay’ın öncülüğü ve dil bilimci Saim Osman Karahan’ın yayın müdürlüğüne gelmesiyle yeniden çıkmaya başlamıştır. Emel’in okur kitlesiEmel öncelikle Kırım ve Kırım dışında diasporada yaşayan Kırım Türklerine hitap etmektedir. İçeriğinin niteliği sebebiyle Kırım ve/veya Türkoloji sahasında çalışan yerli ve yabancı akademisyenler için birincil başvuru kaynağı konumundadır. Her yıl onlarca yerli veya yabancı akademisyen ve araştırmacı Emel arşivindeki makalelere başvurarak çalışmalarını yürütmektedir. 1930’da ilk çıktığında tirajı 1500 olan Emel’in bugün de baskı sayısı 1500 olup Emel Vakfı internet sitesi aracılığıyla yüz binlerce kişiye ulaşmaktadır. Emel dergisi
Kırım Tatarları
Bunlara da bakın: