Kırım Konuşmaları Serisi'nde ilk konuk Doç. Dr. Oleksandr Sereda oldu

Haberler
Ayyıldız Huri Kaptan
28 Kasım 2021, 10:53
Ayyıldız Huri Kaptan
28 Kasım 2021, 10:53

Kırım, Karadeniz, Doğu Avrupa, Kıpçak bozkırı ve bu alanlara yönelik çalışmalar yürütenler arasında haberleşmeyi ve işbirliğini arttırmayı hedefleyen Kırım Araştırmaları Ağı tarafından düzenlenen Kırım Konuşmaları Serisi’nin ilk konuğu Doç. Dr. Oleksandr Serada, “Osmanlı ve Kırım Hanlığı Enginliğinde Bucak ve Özi Kırı” konusunu anlattı.

Kırım, Karadeniz, Doğu Avrupa ve Deşt-i Kıpçak (Kıpçak Bozkırı) ile ilgili konularda çalışan akademisyenler arasında iletişim sağlamayı ve çalışmalarını duyurmayı amaçlayan Kırım Araştırmaları Ağı (Crimean Studies Network) bünyesinde Kırım Konuşmaları Serisi başladı. Kırım Konuşmaları Serisi’nin  27 Kasım Cumartesi günü saat 15:00’daki konuğu ilk konuğu, 2019’da kaleme aldığı “XVIII. Yüzyıl Osmanlı Belgeleri Işığında Osmanlı-Ukrayna Bozkır Serhatti” adlı araştırmasıyla Ukrayna Bilimler Akademisi tarafından verilen Ahatanhel Krımskıy Ödülü’nü alan Doç. Dr. Oleksandr Sereda oldu.

Zoom platformu üzerinden 27 Kasım 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirilen “Osmanlı ve Kırım Hanlığı Enginliğinde Bucak ve Özi Kırı” başlıklı konferansın moderatörlüğünü Varşova Üniversitesi Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi, Araştırmacı Edige Burak Atmaca üstlendi. Atmaca konuşmasına Kırım Araştırmaları Ağı’ndan bahsederek başlayıp Kırım Konuşmaları ve daha geniş bir coğrafyayı kapsayan Avrasya Konuşmaları adlı iki çevrimiçi konferans serisi yapmayı planladıklarını açıkladı. Bu çerçevede Kırım Konuşmaları Serisi’nin ilk konuğunun Doç. Dr. Oleksandr Sereda olduğunu söyledi. Ayrıca programın Holodomor Kurbanlarını Anma Günü’nde düzenlenmesi hasebiyle Holodomor kurbanlarını andıklarını da ifade etti.

Ukrayna Bilimler Akademisi Ahatanhel Krımskıy Doğu Çalışmaları Enstitüsü’nde Avrasya Bozkırı bölümünde ve Güney Ukrayna Milli Pedagoji Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Serada, yaklaşık 1 saat 50 dakika süren konferansta konuşmasını Türkçe yaptı. Serada, Osmanlı ve Kırım Hanlığı arasındaki Özi ve Bucak kır bölgelerinin tarih içerisindeki yerini ele alarak buradaki Türk yerleşimlerinden bahsetti. Osmanlı hakimiyetindeki Kuzey Batı Karadeniz bölgesi topraklarını, Kırım Hanlığı’nın rolünü ve asırlar içerisindeki Rus yayılmacılığına karşı mücadeleleri 1500’lü yıllardan başlayıp 1700’lü yıllara kadar uzanan dönemini ele aldı. Sereda, Bucak ve Özi kırının idari taksimatına, bölgedeki yerleşimlere ve kurulan kalelere, buradaki Osmanlı dönemine ait idari belgelere de değindi. Konferansın soru-cevap kısmında Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kırımlı da katılım göstererek bölgedeki Yedisan Seraskeri ve Bucak Seraskeri’nin konumlarına dair sorusunu iletti.

Konferansın tamamını Kırım Araştırmaları Ağı’nın YouTube sayfasından seyredebilirsiniz.

KIRIM ARAŞTIRMALARI AĞI NEDİR?

Kırım Araştırmaları Ağı (Crimean Studies Network) hakkında Kırım Haber Ajansına bilgi veren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Filiz Tutku Aydın Bezikoğlu, iki ay arayla Türkçe ve İngilizce dillerinde olmak üzere düzenlenecek olan çevrim içi seminerler (Webiner) ile Kırım konusunda çalışan akademisyenleri bir araya getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kırım Araştırmaları Ağı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Filiz Tutku Aydın Bezikoğlu’nun öncülüğünde Türkiye, Polonya Romanya ve Ukrayna’dan akademisyen ve araştırmacıların öncülüğünde oluşturulmuş bir organizasyon. Bu organizasyon Kırım, Karadeniz, Doğu Avrupa, Kıpçak bozkırı ve bu alanlarla ilişkili çalışanlar arasında haberleşmeyi ve işbirliğini artırmayı amaçlıyor.

Doç. Dr. Oleksandr Sereda, Agatangel Krımskıy Doğu Araştırmaları Enstitüsü Avrasya Bozkırı Bölümünde öğretim üyesidir. Doç. Dr. Sereda’nın TİKA vasıtasıyla Türkiye’de “XVIII. Yüzyıl Osmanlı Belgeleri Işığında Osmanlı-Ukrayna Bozkır Serhatti” adlı kitabı basılmıştır. Sereda’nın bu kitap çalışmasıyla Ukrayna Bilimler Akademisinden ödül de almıştır.