Kırım İnsan Hakları Grubu: Kırım’da Ukraince eğitim veren okul kalmadı

Haberler
Ömer Kaya
27 Mart 2019, 12:38
Ömer Kaya
27 Mart 2019, 12:38

İşgal edilen Kırım’da eğitim denetimi ve gözetimi hakkında bir araştırma yapan Kırım İnsan Hakları Grubu uzmanları, yarımadada ana dilinde eğitim alma durumunun, Rusya Federasyonu kontrolündeki “Kırım Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı’nın” iddia ettiğinden daha farklı olduğu sonucuna vardı.

SÖZDE KIRIM EĞİTİM BAKANLIĞININ VERDİĞİ BİLGİLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR!

Sözde Kırım Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 200.700 çocuğun eğitim gördüğünü belirtiyor. Bu öğrencilerin 6100’ü (%3.1) Kırım Tatarca, 249’u (%0.2) Ukraince eğitim aldığı iddia ediliyor.

Bahsi geçen Bakanlığın verdiği bilgilere göre, Kırım’da Kırım Tatarca eğitim veren 15 okul, Ukraince eğitim veren 1 okul var. Ek olarak, 126 Kırım Tatar sınıfı olan 27 okul ve 8 Ukrain sınıfı olan 5 okul bulunuyor.

2017-2018 eğitim yılının resmi istatistiklerine göre, Kırım Tatarca eğitim alan öğrencilerin sayısı 5600’den 6100’e çıktı. Ancak, Kırım Tatar sınıflarının sayısı 31’den 27’ye düştü. Ukraince eğitim gören öğrencilerin sayısı 318’den 249’a düştü. Ukrain sınıfı olan okul sayısında ise 7’den 5’e, sınıf sayısında 13’ten 8’e düşüş kaydedildi. “Eğitim Bakanlığının” resmi bilgilerine göre, Ukrain ve Kırım Tatar dillerinde eğitim veren okulların sayısında değişiklik kaydedilmedi.

Kırım İnsan Hakları Grubu, gerçekleştirilen gözetim sırasında 24 okulu ziyaret ederek; yönetim, öğretmenler ve ebeveyinlerle mülakatlar gerçekleştirdi. Bu okullar arasında:

“Bakanlık” tarafından Kırım Tatarca eğitim veren okul olarak ilan edilen 3 okul,

Ukraince eğitim veren okul olarak ilan edilen 1 okul,

Kırım Tatarca eğitim veren sınıfları olan 18 okul,

Ukrain dilinde eğitim veren sınıfları olan 2 okul kaydedildi.

KIRIM TATARCA EĞİTİM VERDİĞİ İDDİA EDİLEN OKULLAR BU EĞİTİMİ SAĞLAMIYOR

Gözetim sırasında, Kırım Tatarca eğitim veren 3 okulda (Sudak’taki 3 No’lu okul, Otarköy’deki 2 No’lu okul, Akmescit’teki Eşref Şemi Zade adına 42 No’lu okul) eğitimin, yarı Kırım Tatarca yarı Rusça verildiği tespit edildi. Otarköy’deki okulda Kırım Tatarca zorunlu ders olarak sadece 9. Sınıfa kadar verildiği öğrenildi. Okul girişinde asılan tabela üzerinde sadece Rusça yazılar mevcut.

Ukraince eğitim veren okul olarak kaydedilen Kefe’deki 20 No’lu okulda, ebeveynlerin sölediğine göre eğitim Rusça veriliyor. Ukraince ayrı bir ders olarak bazı sınıflarda veriliyor.

İŞGAL EDİLEN KIRIM’DA UKRAİNCE EĞİTİM VEREN OKUL KALMADI

Kırım İnsan Hakları Grubuna göre, Rusya Federasyonu’nun iddia ettiği Kırım Tatar sınıfları olan 18 okuldan 10’nda tüm tabelalar Rusça yazılı olduğu belirtiliyor. Ukrain sınıfları olan 2 okuldan sadece “Akmescit Akademik Gimnasyumu’nda” Kırım Tatarca eğitim verilen sınıflar mevcut. Akmescit’teki 11No’lu Treneva okulunda bütün derslerin Rusça yapıldığını Ukraince’nin ise ek ders olarak verildiği kaydedildi.

Kırım İnsan Hakları Grubunun gözetim sonuçlarında şu ifadelere yer verildi: “Kırım’da bütün dersleri Ukraince veren okulların kalmadığı tespit edildi. Ukrain sınıfların da işgalcilerin kaydettiği sayısından daha az olduğu tespit edildi. Kırım Tatarca eğitim veren okullar olarak kaydedilen okullar da aslında Kırım Tatarca eğitim vermiyor. Bu okullarda hem Kırım Tatarca hem Rusça eğitim verilmektedir.”