Kırım’ın idari sınırındaki Ukrayna gümrük noktası 21 Kasım'da faaliyetini sonlandırıyor

Ekonomi
Anife Bilal
22 Ekim 2021, 19:05
Anife Bilal
22 Ekim 2021, 19:05

Ukrayna’da “Kırım Serbest Ekonomi Bölgesinin” feshedilmesini öngören yasa, 21 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe giriyor. Böylece, Kırım’ın idari sınırındaki Ukrayna gümrük noktalarının faaliyetleri 21 Kasım 2021 tarihinde sonlandırılacak.

“Kırım Serbest Ekonomi Bölgesi oluşturulması ve Ukrayna’nın geçici olarak işgal edilen topraklarında ekonomik faaliyetlerin yürütülmesine dair” adlı yasanın yürürlükten kaldırılmasını öngören düzenleme bir ay sonra yürürlüğe giriyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, işgal altındaki Kırım’ın idari sınırındaki “Çongar” ve “Kalançak” kontrol noktalarında faaliyet gösteren gümrük noktaları faaliyete son veriyor. Ukrayna Cumhurbaşkanının Kırım Özerk Cumhuriyeti Temsilciliği, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra Kırımlılar için değişen şeyleri şu şekilde sıraladı:

  • Kırım sakinleri “Ukrayna’da ikamet eden kişi” statüsünü yeniden kazanıyor. Kırım Serbest Ekonomik Bölgesi oluşturulması ile ilgili yasa 2014’te yürürlüğe girdikten sonra Kırımlılar “Ukrayna’da ikamet eden kişi” statüsünden çıkarıldı. Bu yarımadada yaşayan Ukrayna vatandaşları için bir dizi olumsuz sonuca yol açtı.
  • İşgal edilen Kırım’dan Ukrayna ana kısmına malların taşınması prosedürü önemli ölçüde basitleştirilecek. Kırım Serbest Ekonomik Bölgesi kaldırıldıktan sonra Kırım ile Herson bölgesi arasındaki idari sınırı geçenlere yönelik Ukrayna Gümrük Kanununun normları uygulanmayacak.
  • Kırım’ın geçici işgalinden önce başlayan miras davalarını tamamlama olanağı sağlanıyor.

KIRIM SERBEST TİCARET BÖLGESİNİN OLUŞTURULMASI KIRIMLILARIN HAKLARINI İHLAL EDİYORDU

Temsilcilikten yapılan açıklamada, “Zaman bize, işgal altındaki yarımadada, Kırım Serbest Ekonomi Bölgesinin oluşturulmasının Rus işgalinden sonra Kırım’da yaşamaya devam eden kişilerin haklarının ihlaline yol açtığını gösterdi. ‘Ukrayna’ya ikamet etmeyen kişi’ statüsü, ayrımcılık, yarımadadan çıkarılmasına izin verilmeyen eşyaların listesi ve benzer engeller, Ukrayna vatandaşları için bir dizi sorun yaratıyordu.” ifadeleri kullanıldı.

“KIRIM” SERBEST EKONOMİ BÖLGESİ FESHEDİLMİŞTİ

“Kırım” Serbest Ekonomi Bölgesi, işgal altında bulunan Ukrayna topraklarında (Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol (Akyar) kenti) 12 Ağustos 2014 tarihli 1636-VII sayılı “‘Kırım’ serbest ekonomik bölgesinin oluşturulması ve geçici işgal altında bulunan Ukrayna topraklarında ekonomik faaliyetlerin uygulanmasının özellikleri hakkında” başlıklı yasayla oluşturuldu. 27 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren yasanın 10 yıl yürürlükte kalması öngörülüyordu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy, 20 Ağustos 2021 tarihinde “Kırım Serbest Bölgesi’nin” feshedilmesini öngören yasayı imzaladı.

İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI YASANIN İPTAL EDİLMESİNİ TALEP ETTİ

“Kırım serbest ticaret bölgesi oluşturma ve Ukrayna’nın geçici olarak işgal edilen topraklarında ekonomik faaliyetlerin yürütülmesine dair” adlı yasanın Kırım sakinlerinin ve Kırım idari sınırını geçen kişilerin anayasal hak ve özgürlüklerini ciddi bir şekilde kısıtladığını savunan insan hakları savunucuları uzun süredir ilgili yasanın yürürlükten kaldırılmasını talep ediyor.